Inventarier i Pajala kyrka

Mer om inventarierna i Pajala kyrka

Den predikstol som finns i Pajala kyrka har stått i Kengis kyrka då Lars-Levi Laestadius predikade där.
Den äldsta mässhaken har svart botten av sammet med kantband av silver. Den har varit i bruk redan i Kengis kyrka. På baksidan finns årtalet 1831. Den konserverades år 1973 till en kostnad av 3000 kr.
Altartavlan föreställer Jesus som välsignar barnen. Tavlan är målad av norrbottenskonstnären Torsten Nordberg år 1942 och det sägs att Pajalabor stod modell vid målningen.
Den äldre altartavlan från 1888, målad av J Norén, har hängt i Kengis kyrka och förvaras numera i sakristian. På baksidan finns att läsa: Skänkt af Fält Kamereraren Carl Petter Humblé i Stockholm till Pajala Capell i Norrbottens Län den 9 nov:1837.
Den äldre dopfunten skänktes av makarna Sten och Meimi Forsström till minne av barnen Inga-Lisa och Anna-Lena. Dopfunten invigdes den 10 maj 1943.
Den nuvarande dopfuntens text lyder: Löftet gäller för eder och edra barn (Apg. 2:39). Dopfunten är en gåva från Juhonpieti-Erkheikki kyrkliga syförening vid Pajala kyrkas återöppnande den 12 dec. 1971. Träsnideriarbetet är utfört av Allan Hannu.
Kyrkorgeln i Pajala är byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad år 1984. Den inköptes och installerades i Pajala kyrka samma år. Orgeln har 28 stämmor, två manualer och pedal och har följande disposition: Manual I: Borduna 16, Principal 8, Rörflöjt 4, Oktava 4, Spetsflöjt 4, Oktava 2, Mixtur 4 CH, Trumpet 8. Manual II: It Principal 8, Salicional 8, Voix Celest 8, Gedackt 8, Oktava 4, Fl Oktavia 4, Nasat 2 2/3, Waldflöjt 2, Ters 1 3/5, Mixtur 4 CH, Bombard 16, Oboe 8, Tremulant SV. Pedal: Principal 16, Subbas 16, Oktavabas 8, Ged Pommer 8, Oktava 4, Rauschkv 4 CH, Basun 16, Trumpet 8. Koppel: HV/P, SV/P, HV/SV. Traktur: mekanisk. Spelhjälpmedel: Crescendosvällare manual II (SV). 
Orgelläktaren tillkom redan år 1885.
Orgelharmoniet inköptes under den tid då kyrkan stod i Kengis. Gamla magister Henriksson (Hildur Heikkiläs far) har spelat på det som kantor och lärare.
Flygeln är en Steinway & Sons och specialtillverkad i masurbjörk år 1930. Den renoverades 1980.
I Pajala kyrktorn finns tre klockor. De två äldsta är från 1700-talet. Den stora klockan gjöts år 1951 och skänktes till kyrkan av makarna Meimi och Sten Forsström.
Äldre mässhake
Mässhake Pajala kyrka Foto: Erja Alamattila
Altartavla Pajala Kyrka
Altartavla Pajala Kyrka Foto: JKult
Äldre altartavla Pajala kyrka
Foto: Erja Alamattila
Äldre dopfunt Pajala kyrka
Äldre dopfunt Pajala kyrka Foto: Erja Alamattila
Dopfunt Pajala kyrka
Nya dopfunten Pajala kyrka Foto: Erja Alamattila
Orgeln närbild Pajala kyrka
Orgel Pajala kyrka Foto: Erja Alamattila