Inventarier i Muodoslompolo kyrka

Predikstolen med baldakin prydd med det allseende ögat i liksidig triangel från 1956. På predikstolsklädet står: O land land land, hör Herrens ord.
Dopskålen inköptes år 1956 för medel insamlade av tillförordnad komminister C.G. Bergmark genom upprop i tidningen "Vår Kyrka". I botten på skålen finns en gravering av Jesus som den gode herden.
Altartavlan är målad och skänkt till kyrkan av konstnär Gerda Höglund 1927. Motivet är troligen hämtat från Joh. 20:28. Under tavlan står orden: Icke för dessa allenast beder jag. Krucifixet på altaret är en gåva från Tyra och Anders Åström år 1951.
Muodoslompolo kyrka har tre orglar varav två är placerade på orgelläktaren.
Elorgeln av märket Allen Protégé har två manualer samt pedal.
Den enmanualiga mekaniska orgeln har fyra stämmor: Gedackt 8, Principal 4, Cymbel 3 chor samt Principal 2. Orgeln är tillverkad av Grönlunds Orgelfabrik i Gammelstad och införskaffades år 1951 till en kostnad av 5200 kr.
Orgelharmoniet skänktes till Muonionalusta kapell av kyrkoherde A.G. Ellis år 1912. Harmoniet är av fabrikat J.P. Nyström, Karlstad.
Pianot av märket Nyström.
I Muodoslompolo kyrka finns två klockor. De införskaffades år 1897 och är gjutna av Joh. A. Beckman & Co, Stockholm. Storklockans text lyder: Du hwemhälst Du är, besinna alltings förgänglighet (bilden nedan).
Muodoslompolo kyrka interiör