Korpilombolo altare
Foto: JKult

Inventarier i Korpilombolo kyrka

Predikstolen flyttades omkring år 1894, troligen för att ge fler åhörare plats.
Nattvardskanna.
Dopfunten.
Altarpartiet som 1974 fick ny utsmyckning av konstnär Pär Andersson från Skellefteå.
Kyrkklockan är gjuten 1859 hos Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna och bär på ena sidan följande inskription: O MAA, O MAA, O MAA, KUULE HERRAN SANAA. JER. XXII.29. JA MUISTA SABBATHIN PÄIVÄÄ ETTÄS SEN PYHITÄISIT. EXOD. XX.8." På klockans andra sida kan läsas följande: "Koska prowasti J W Bucht oli kirkkuherrana, ja E A Stenborg kappalaisena, tuli tämä korpilombolon wasta asetelun kappelin ensimäinen källo waletusei seurakunnan kostanuxella stukkholmisa F.M. Bergholtzilda."
Mässhake (framsidan).
Mässhake (baksidan).
Tramporgeln i församlingsgården.
Orgelläktaren.
Orgeln som har 15 stämmor, två manualer och pedal är av Grönlunds fabrikat och invigdes år 1988. Disposition: Manual I: Rörflöjt 8, Principal 8 D, Principal 4, Blockflöjt 4, Oktava 2, Mixtur 3-4 CH. Manual II: Borduna 8, Koppelflöjt 4, Dulcian 8, Fugara 4, Svegel 2, Tremulant. Pedal: Subbas 16, Gedackt 8, Oktava 4, Fagott 16. Koppel: HV/P, SV/P, HV/SV. Traktur: Mekanisk.
Pianot av märket FAZER i kyrkan.
En skål skänktes från Överkalix församling den 6 jan. 2008 vid den nya organisationsbildningen.
Pianot, av märket Nordiska Piano, i församlingsgården.
Det ursprungliga altarkorset kan idag ses ovanför huvudingången.