Hälsoguide som regionNorrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå stift varit med att ta fram.