Församlingsverksamhet

Pajala församling har verksamhet av skiftande slag för alla åldrar- Information om verksamheterna hittar du i menyn överst på sidan. Välkommen!

Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra.

Joh 15:5

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka, vilket innebär att du är hjärtligt välkommen att medverka och vara en del i församlingens aktiviteter. Välkommen att hälsa på eller ring in/maila förslag på fler verksamheter och/eller anmäl Ditt intresse som frivillig/volontär i något av alla möjliga uppdrag som finns!

Nedan följer en lista på några av de verksamheter vi har:

Solskensvännerna

På torsdagar kl. 17.30 har Solskensvännerna verksamhet på Kyrkans hus i Pajala. Vår verksamhet består av sång och musik och sedan fika tillsammans.    Ledare: Karin Andersson 0978-758 87


Barn- och ungdomsverksamheter

I Pajala församling har vi över 20-talet ungdomsledare som både har gått och går ledarutbildning - De är otroligt viktiga för konfirmationsarbete såväl som barnverksamhet och körverksamheter. Det finns all information om barn- och ungdomsverksamheterna i menyn med samma rubrik (Öppet Hus, miniorer, juniorer, ungdomsgrupp och ledarutbildning). 

 

Liten och Stor  Barn 0 - 5 år i vuxen sällskap

Pajala Tisdagar och Torsdagar 10.00 - 12.00 i Kyrkans Hus

Korpilombolo Måndagar 10.00 - 12.00 i Församlingshemmet                                   

Ledare: Tina kero  0978-758 89 Föräldrarledig. Vik Elvira Pääjärvi

Miniorer och Juniorer 
Vi Pysslar , spelar och Leker!

Miniorer Förskoleklass & åk 1-3 Onsdagar Pajala kyrkans hus Kl. 15.30 - 17.00. Juniorer åk 4-6 Onsdagar Pajala kyrkans hus Kl. 17.30 - 19.00 .

Ungdomsgrupp åk 7-9 Måndagar Pajala kyrkans hus15.30 - 17.30.

Ansvarigledare Saga Kero Hurula 0978 - 758 98

 

Ledarutbildning Steg 1-2,  Ledare Saga Kero Hurula 0978-758 98.

 

Ledarutbildning Steg 3 - 4, Ledare via kontraktet Berit Kero Jakobsson 0970-221 85 samt Saga Kero Hurula 0978 - 758 98

Musik och sång

I Pajala församling har vi flera vuxenkörer, Tärendö, Korpilombolo, Junosuando och Pajala. I Pajala finns barnkörer. I menyn finns rubriker med information om var och när samt vilka körledare som finns. Karin Andersson och är ansvarig kantor, vikarierande musikledare Ulrika Esberg. Kontaktuppgifter till musikerna hittar du på Personal i menyn. 

Syföreningar

Det finns syföreningar i Junosuando och i Korpilombolo. För mer information se Syföreningar i menyn.

Soppadagar

Det anordnas soppadagar en gång per månad i Kyrkans Hus, och några gånger per år i andra byar exempelvis Korpilombolo. Det är till stor del frivilliga som anordnar detta. Många av de som kokar soppa har både varit aktiva inom syföreningar, som kyrkvärdar m.m.

Friluftsgudstjänster

Under sommarperioderna har vi i Pajala församling anordnat friluftsgudstjänster runt om i församlingen. En friluftsgudstjänst är en gudstjänst ute i det fria, alltså inte inom kyrkans väggar, utan nära naturen. Till höst, vinter och vår pågår många gudstjänster, musikgudstjänster och konserter m.m. Håll ögonen öppna på kalendern, predikoturer i Tidningarna och Tornedalsbladets annonsering från oss i Pajala församling - där hittar du tider och dagar för dessa.

Frivilligaktiviteter

Om du är intresserad kan du ställa upp som kyrkvärd. För att ta första steget vänlig kontakta expeditionen på Kyrkans Hus: 0978-758 80 

Som frivillig kan du också bistå oss med sådant som att hjälpa till att kratta kyrkogårdar. Tillfällen för krattning har annonserats i predikoturer och/eller Tornedalsbladets annons samt affischeringar från oss i Pajala församling.

Som frivillig är du hjärtligt välkommen att delta på någon eller kanske alla de olika verksamhetsaktiviteter som pågår.

 

/med reservation för möjliga ändringar 

Välkommen!