Klimat och miljö

Inom området klimat och miljö finns ännu inga projekt.

Kvinna monterar färgglad glasruta.

Utveckla kunskapen om kulturarvet

Nu kan du söka kyrkoantikvarisk ersättning för att utveckla kunskapen om det kyrkliga kulturarvet. Svenska kyrkan fördelar en procent av det statliga stödet till projekt inom konservering, hantverk, klimat och miljö, tillgängliggörande och kulturarvsförvaltning.