Förvaltning av kulturarv

Här kan du läsa mer om pågående projekt inom området förvaltning av kulturarv.

Vetenskaplig konferens om medeltida kyrktak

(ramår 2022)
Svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet och Kungliga Vitterhetsakademin arrangerar tillsammans en vetenskaplig konferens inom forskningsområdet de medeltida kyrkornas taklag där resultat från aktuella projekt genomförda av stift, församlingar, museer och forskare presenteras. Konferensen riktar sig till aktörer inom Svenska kyrkan, kulturmiljövården och forskningen i både Sverige och Europa och syftar till att möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter. Målet är att, med konferensen som metod, sprida ny kunskap och forskning om en del av kyrkobyggnaden som visat sig inrymma höga kulturhistoriska värden. 

Kvinna monterar färgglad glasruta.

Utveckla kunskapen om kulturarvet

Nu kan du söka kyrkoantikvarisk ersättning för att utveckla kunskapen om det kyrkliga kulturarvet. Svenska kyrkan fördelar en procent av det statliga stödet till projekt inom konservering, hantverk, klimat och miljö, tillgängliggörande och kulturarvsförvaltning.