Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Dop

Dopet är ett sätt att visa sin tacksamhet för livet och en möjlighet att inneslutas i  en gemenskap som sträcker sig genom tid och rum.

Konfirmation

Nu är det dags att anmäla sig till konfirmandåret 2022/2023 för dig som är född 2008 eller tidigare.

Vigsel

Som kyrka tror vi på tvåsamheten. Vigseln är en symbolrik gudstjänst, grundad i två människors längtan att försöka leva som ett.

Begravning

Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet. Men alla sörjer på sitt eget sätt och anhöriga kan välja att avstå från en ceremoni.