Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Begravning

Hjälp mig, Herre, att vadhelst mig händer taga ur din trogna fadershand blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land. SvPs 249

Begravning är att säga tack, adjö och minnas
Människan behöver, tror vi som kyrka, en tid och en plats att uppmärksamma att ett liv har tagit slut. Begravningen fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet, tröst och kontinuitet. Den kan vara en akt av kärlek till den avlidne där vi tackar för allt vad den döde fått betyda och fortfarande betyder i våra liv. Den kan inbjuda till försoning med och förlåtelse för allt det som förblev ofärdigt och brustet i vår relation till den döde. Den kan erbjuda stöd och hopp för de sörjande i deras fortsatta liv.

Begravningsgudstjänsen är en viktig handling
Begravningsgudstjänsten ska ta hänsyn till anhörigas och/eller den avlidnes önskemål när det gäller till exempel val av musik, psalmer, personlig utsmyckning med mera. Präst, musiker och anhöriga utformar gudstjänsten tillsammans så att avskedet kan bli personligt, meningsfullt och själavårdande. 

Efter begravningsgudstjänsten är det vanligt att ha en minnesstund där de anhöriga samlas för en stunds samvaro. I vår församling kan vi erbjuda lokal för minnesstund och vi tar även hand om de praktiska förberedelserna. Det finns ett antal menyer att välja på. Värdinnan ordnar allt praktiskt arbete före och efter förtäringen. Vi kan erbjuda plats till 80 gäster, förmiddag kl. 11:00-13:00 eller eftermiddag kl. 14:00-16:00. För mer information, kontakta församlingsexpeditionen på telefon 0155-29 34 00. 

Lättilgängligt för barn om begravning