Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Oxelösunds församling Besöksadress: Kyrkogatan 12, 61330 OXELÖSUND Postadress: Kyrkogatan 12, 61330 OXELÖSUND Telefon:+46(155)293400 E-post till Oxelösunds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Aktuellt på kyrkogården

Vad händer på kyrkogården just nu

Vilken fantastisk Alla helgons helg vi har haft. 

Kyrkogården har varit välbesökt, så mycket brinnande ljus och vackert dekorerade gravar.

Många har kommit in till Frösängskapell och fikat, lyssnat på vacker och stämningsfull musik och deltagit i den finska mässan.

Nu är vattnet avstängt vid servicestationerna och glöm inte bort att sortera ditt avfall.

Tack alla besökare

Vilken fantastisk Alla helgons helg vi har haft. Kyrkogården har varit välbesökt, så mycket brinnande ljus och vackert dekorerade gravar. Många har kommit in till Frösängskapell och fikat, lyssnat på vacker och stämningsfull musik och deltagit i den finska mässan. Nu är vattnet avstängt vid servicestationerna och glöm inte bort att sortera ditt avfall.

Vilken vacker höst, med alla vackra färger på våra träd och buskar.
Efter Alla helgons dag stänger vi av vattnet vid serviceplatserna och verktygen kommer att plockas in inför vintern. Det finns en vattenpost med vintervatten intill muren vid Frösängskapell. Där kan man fylla på vatten till sin blomvas.
Inför Allahelgona helgen erbjuder vi tändning av gravljus och vinterdekorationer till gravrabatterna, kontakta kyrkogårdsexpeditionen för mer information oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se  eller telefon 0155-29 34 21.

Vid flera serviceplatser finns det nu fler kärl för sortering av avfall, vi sorterar plast, pappersförpackningar, metall, kompost, glas och batterier, annat avfall hänvisas till kommunens återvinningsstationer.
Perennplanteringarna vid Askgravlunden håller på att omplanteras inför nästa säsong.
Ljushållare för gravljus ska sättas upp vid minnesplatserna för Sjömän och för de som deltog i finska kriget.

Hösten är här

Vilken vacker höst, med alla vackra färger på våra träd och buskar. Efter Alla helgons dag stänger vi av vattnet vid serviceplatserna och verktygen kommer att plockas in inför vintern. Det finns en vattenpost med vintervatten intill muren vid Frösängskapell. Där kan man fylla på vatten till sin blomvas. Inför Allahelgona helgen erbjuder vi tändning av gravljus och vinterdekorationer till gravrabatterna, kontakta kyrkogårdsexpeditionen för mer information oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se eller telefon 0155-29 34 21. Vid flera serviceplatser finns det nu fler kärl för sortering av avfall, vi sorterar plast, pappersförpackningar, metall, kompost, glas och batterier, annat avfall hänvisas till kommunens återvinningsstationer. Perennplanteringarna vid Askgravlunden håller på att omplanteras inför nästa säsong. Ljushållare för gravljus ska sättas upp vid minnesplatserna för Sjömän och för de som deltog i finska kriget.

Vilken varm och torr sommar vi har haft. 
Mycket vattning har det blivit på de gravrabatter som har skötselavtal. 
Det råder bevattningsförbud i kommunen och därför har vi inte haft vattenspridare igång för att bevattna gräsmattor.

Eldningsförbudet är nu hävt. Vi uppskattar och är glada att förbudet har respekterats.

Nu möter vi hösten och erbjuder ljungplantor att beställa till gravrabatten. Välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen.

Vilken sommar

Vilken varm och torr sommar vi har haft. Mycket vattning har det blivit på de gravrabatter som har skötselavtal. Det råder bevattningsförbud i kommunen och därför har vi inte haft vattenspridare igång för att bevattna gräsmattor. Eldningsförbudet är nu hävt. Vi uppskattar och är glada att förbudet har respekterats. Nu möter vi hösten och erbjuder ljungplantor att beställa till gravrabatten. Välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen.

Gravrättsinnehavare till en gravplats med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår även att se till att gravanordningen inte utgör säkerhetsrisk på gravplatsen eller för närmaste omgivningen.

 

HUDUDMANNEN ANSVARAR FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET FÖR ALLA PÅ BEGRAVNINGSPLATSEN.

I uppdraget som huvudman för begravningsverksamheten ingår såväl arbetsmiljö- som fastighetsägaransvar. Det innebär att en kyrkogårdsförvaltning ansvarar för hälsa och säkerhet för alla som arbetar och vistas på begravningsplatsen.

Det finns regler för nymonterade och anvisningar som gäller säkerhetskontroll av äldre gravstenar. Dessa har tagits fram av Centrala gravvårdskommittén (CGK).


GRAVRÄTTSINNEHAVARE SKA ÅTGÄRDA OSÄKRA GRAVSTENAR.


De gravstenar som vid en kontroll bedömts som osäkra ska åtgärdas av gravrättsinnehavaren. Om gravstenen bedöms som akut farlig måste huvudmannen företa åtgärder för att säkra gravstenen omedelbart. Huvudmannen kan antingen säkerhetstötta gravstenen eller lägga gravstenen ner.

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN GÖR EN GRAVSTENSSÄKERHETS KONTROLL.

Gravrättsinnehavare till en gravplats med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår även att se till att gravanordningen inte utgör säkerhetsrisk på gravplatsen eller för närmaste omgivningen. HUDUDMANNEN ANSVARAR FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET FÖR ALLA PÅ BEGRAVNINGSPLATSEN. I uppdraget som huvudman för begravningsverksamheten ingår såväl arbetsmiljö- som fastighetsägaransvar. Det innebär att en kyrkogårdsförvaltning ansvarar för hälsa och säkerhet för alla som arbetar och vistas på begravningsplatsen. Det finns regler för nymonterade och anvisningar som gäller säkerhetskontroll av äldre gravstenar. Dessa har tagits fram av Centrala gravvårdskommittén (CGK). GRAVRÄTTSINNEHAVARE SKA ÅTGÄRDA OSÄKRA GRAVSTENAR. De gravstenar som vid en kontroll bedömts som osäkra ska åtgärdas av gravrättsinnehavaren. Om gravstenen bedöms som akut farlig måste huvudmannen företa åtgärder för att säkra gravstenen omedelbart. Huvudmannen kan antingen säkerhetstötta gravstenen eller lägga gravstenen ner.

Från 2 januari 2018 ändrar vi öppettiden

Nya öppettider på kyrkogårdsexpeditionen

Från 2 januari 2018 ändrar vi öppettiden

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 613 40 Oxelösund

Telefontid:

Måndag-Fredag kl. 10-12 och 13-14

Telefon: 0155-29 34 20

Besökstid:

Måndag-Onsdag kl.10-12

Andra tider vid bokning.

E-post: oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Fax: 0155-340 25