Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Oxelösunds församling Besöksadress: Kyrkogatan 12, 61330 OXELÖSUND Postadress: Kyrkogatan 12, 61330 OXELÖSUND Telefon:+46(155)293400 E-post till Oxelösunds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Aktuellt på kyrkogården

Vad händer på kyrkogården just nu

Det råder bevattningsförbud i kommunen.

Kyrkogårdsförvaltningen vattnar därför inte med vattenspridare.

Bevattningsförbud

Det råder bevattningsförbud i kommunen. Kyrkogårdsförvaltningen vattnar därför inte med vattenspridare.

Gravrättsinnehavare till en gravplats med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår även att se till att gravanordningen inte utgör säkerhetsrisk på gravplatsen eller för närmaste omgivningen.

 

HUDUDMANNEN ANSVARAR FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET FÖR ALLA PÅ BEGRAVNINGSPLATSEN.

I uppdraget som huvudman för begravningsverksamheten ingår såväl arbetsmiljö- som fastighetsägaransvar. Det innebär att en kyrkogårdsförvaltning ansvarar för hälsa och säkerhet för alla som arbetar och vistas på begravningsplatsen.

Det finns regler för nymonterade och anvisningar som gäller säkerhetskontroll av äldre gravstenar. Dessa har tagits fram av Centrala gravvårdskommittén (CGK).


GRAVRÄTTSINNEHAVARE SKA ÅTGÄRDA OSÄKRA GRAVSTENAR.


De gravstenar som vid en kontroll bedömts som osäkra ska åtgärdas av gravrättsinnehavaren. Om gravstenen bedöms som akut farlig måste huvudmannen företa åtgärder för att säkra gravstenen omedelbart. Huvudmannen kan antingen säkerhetstötta gravstenen eller lägga gravstenen ner.

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN GÖR EN GRAVSTENSSÄKERHETS KONTROLL.

Gravrättsinnehavare till en gravplats med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår även att se till att gravanordningen inte utgör säkerhetsrisk på gravplatsen eller för närmaste omgivningen. HUDUDMANNEN ANSVARAR FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET FÖR ALLA PÅ BEGRAVNINGSPLATSEN. I uppdraget som huvudman för begravningsverksamheten ingår såväl arbetsmiljö- som fastighetsägaransvar. Det innebär att en kyrkogårdsförvaltning ansvarar för hälsa och säkerhet för alla som arbetar och vistas på begravningsplatsen. Det finns regler för nymonterade och anvisningar som gäller säkerhetskontroll av äldre gravstenar. Dessa har tagits fram av Centrala gravvårdskommittén (CGK). GRAVRÄTTSINNEHAVARE SKA ÅTGÄRDA OSÄKRA GRAVSTENAR. De gravstenar som vid en kontroll bedömts som osäkra ska åtgärdas av gravrättsinnehavaren. Om gravstenen bedöms som akut farlig måste huvudmannen företa åtgärder för att säkra gravstenen omedelbart. Huvudmannen kan antingen säkerhetstötta gravstenen eller lägga gravstenen ner.

Från 2 januari 2018 ändrar vi öppettiden

Nya öppettider på kyrkogårdsexpeditionen

Från 2 januari 2018 ändrar vi öppettiden

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 613 40 Oxelösund

Telefontid:

Måndag-Fredag kl. 10-12 och 13-14

Telefon: 0155-29 34 20

Besökstid:

Måndag-Onsdag kl.10-12

Andra tider vid bokning.

E-post: oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Fax: 0155-340 25