En person antecknar i ett skrivblock.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Enkla verktyg vid kris

När du hamnar i kris kan du ibland använda dig av olika verktyg för att ta dig ett steg vidare. Det enda du behöver är papper och penna. Här får du förslag på tre olika verktyg.

Ta fram en plan

Vad är önskat läge? Kanske är det att du ska trivas på jobbet, att ditt barn inte längre ska vara mobbat, eller att ett missbruk ska ta slut.

  1. Formulera önskat läge och skriv ner det på ett papper.
  2. Försök tänka ut flera olika saker som behövs för att det önskade läget ska uppnås. Skriv ner både det som är övergripande och enstaka aktiviteter och insatser.
  3. Tänk igenom hur och när du kan gå vidare med de olika aktiviteterna och insatserna. För vissa insatser kanske du behöver be någon om hjälp.

Nu börjar ett arbete som kan ta tid, men du har ett mål! Bocka av allt du gör och känn dig nöjd med varje steg du tar.

Om du tycker det är svårt att ta fram en egen plan, kan du ta hjälp av en person du litar på – en vän, en präst, en diakon eller en terapeut.

Fatta ett svårt beslut

Du vet kanske vad du vill göra för att förändra det dåliga läget i ditt liv, men det kan vara svårt att bestämma sig för att agera. Ett exempel: Du behöver avsluta en relation, men kanske vågar du inte, eller kanske finns det för många hinder i vägen.

Du kan testa den här övningen innan du tar beslutet:

  1. Överst på ett tomt papper skriver du vilket beslut du vill genomföra.
  2. Under beslutet skriver du två listor. I listan till vänster skriver du allt positivt som du tror att beslutet kan medföra. Till höger skriver du allt negativt det kan medföra.
  3. När listorna är klara väger du positiva och negativa följder mot varandra. Nu kanske du kan bedöma om beslutet är värt att ta?

Lös ett problem

Om du har ett specifikt problem, inte alltför stort, kan du spåna efter den bästa lösningen på det. Ett exempel: Du behöver frigöra tid varje vecka för att kunna göra något som du mår bra av.

  1. Överst på ett tomt papper skriver du vad du vill uppnå, alltså hur läget vore om problemet inte fanns.
  2. Försök att tänka fritt för att komma på olika tänkbara lösningar. Ta någon till hjälp om du vill få fart på fantasin. Skriv lösningarna i en lista.
  3. Efter varje lösning listar du de fördelar och nackdelar som lösningen kan medföra. Troligen är en del av fördelarna mer betydelsefulla än andra, och en del nackdelar värre än andra. Ge därför varje fördel och nackdel ett, två eller tre plus- eller minustecken.
  4. När du har gått igenom alla för- och nackdelar, summerar du alla plus och minus du har gett varje lösning. Nu vet du vilken lösning som är bäst!
En manlig präst sitter i en soffa med en mobiltelefon i handen och hörlurar i öronen.

Jourhavande präst lyssnar på din berättelse

Ingen ska behöva vara ensam med svåra tankar. Därför har Jourhavande präst öppet när många andra har stängt. Prästerna i jouren lyssnar och för inte vidare det som sägs. 

Två tjejer sitter och kramar om varandra.

Tips för dig i kris

När livet kraschar klarar du kanske inte längre att bära dina svårigheter och motgångar själv. Du måste ta hjälp. Samtidigt behöver du sträva efter att återfå din egen kraft för att gå vidare i livet. Här följer en lista med 14 tips.

En person med mobilen i knät har surfar in till sidan Jourhavande präst.

Stöd vid personliga kriser

När en situation känns övermäktig hjälper det att tala med någon. Det finns många som du kan prata med i Svenska kyrkan. Om du vill kan du träffa en präst eller diakon. Annars kan du chatta, mejla eller ringa till Jourhavande präst.