Om oss

Mer information om Övertorneå församlingen.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Därtill kommer uppgifter som att ha ansvar för begravningsverksamheten, anskaffning och underhåll av fastigheter och egendom, samt att anställa och avlöna personal.

För att allt detta skall fungera, finns i församlingen ett antal förtroendevalda som har till ansvar för att allt detta fungerar. I vår församling finns det ett kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd samt ett distriktsråd i vart och ett av församlingsdistrikten.

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

En klubba ligger på en psalmbok på bordet.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Diakoni

Diakoni handlar om att vi i församlingen finns till för varandra och våra medmänniskor. 

Tre glada kvinnor med olika frisyrer.

Kontakt

Övertorneå församlingspersonal uppdelad efter arbetsuppgifter.