Foto: Jonas Simu

Musik

Kyrkomusiken finns alltid med som en viktig del i mänskliga milstolpar som till exempel konfirmations-, vigsel-, dop- och begravningsgudstjänster.

Våra körer

Personer står på rad bredvid varandra, med varsitt pappershäfte.

Aallot

Finskspråkig kör med ledaren Katrin Meriloo.

Kör i Svanstein

Norra kören

Norra kören är en ny kör i norra delen av Övertorneå församling.

Ett par händer spelar på en kyrkorgel.

Musikundervisnig

Hos oss finns det möjlighet att lära sig spela orgel och ta sånglektioner kostnadsfritt.

Den kyrkomusikaliska verksamheten har sin utgångspunkt i den verksamhet som finns knuten till Övertorneå församling med dess gudstjänster av olika slag, t ex de olika gudstjänsterna söndagligen i kyrkan, kyrkliga handlingar, andakter vid vårdhemmen, konserter och musikgudstjänster. En ambition är att kyrkomusiken skall stödja människan i gudstjänstfirandet och att musiken får förstärka och fördjupa mötet med den uppståndne.

Körverksamhet bedrivs fortlöpande och engagerar människor i olika åldrar. Körerna medverkar regelbundet vid gudstjänsterna. Kanske det skulle finnas intresse för nya körinitiativ. Hör gärna av dig till församlingens kyrkomusiker med idéer och förslag!