En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över distriktsrådens verksamhet.