En klubba ligger på en psalmbok på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

Protokoll kyrkofullmäktige

Protokoll