En bild av ett kors på en gravsten.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Gravstenssäkring

Gravstenssäkring

Efter en väldigt blöt höst har våra kyrkogårdar och dess markförhållanden påverkats mycket. Som en följd av detta har många gravstenar vält eller lutar kraftigt. Därför har många gravstenar lyfts bort av säkerhetsskäl. I samband med att vi har lyft av stenar har vi upptäckt att många av dem har felaktig eller obefintlig dubbning. Dessa gravstenar utgör en risk för besökare och anställda. I nuläget är ett flertal gravstenar kontrollerade och avlyfta.

En gravstenssäkring innebär att stenen ska klara ett tryck och drag på 35 kg.

De gravstenarna som inte klarade av kontrollen eller upptäcktes vara felaktigt förankrade kommer församlingen kontakta gravrättsinnehavaren brevledes.