Fredens Kyrka i Pello
Foto: Kai Metsävainio

Fredens kyrka

Kyrkobyggnaden ägs och drivs av en separat ideell förening, Föreningen Pello församlingshem. Föreningen får ett årligt ekonomiskt bidrag från Övertorneå församling.

Kyrkobyggnaden stod klar hösten 1985 och invigdes till församlingshem i december samma år av biskop Olaus Brännström. Klockstapeln uppfördes år 1999.

Efter att församlingshemmet firade 30 år initierade styrelsen en process för att utreda församlingshemmets status i syfte att erhålla en kyrkas vigning. Eftersom församlingshemmet i mer än trettio år hade fungerat som kyrka och under hela denna tid även burit en kyrkas yttre kännetecken. Årsmötet beslöt i mars 2016 om att anta namnet Fredens kyrka. Palmsöndagen 2017 invigdes kyrkan av biskop Hans Stiglund.

Kyrkan är utbyggt med en absid, med altare och kor, varför församlingshemmet också kan användas som kyrka. Koret, ett glasfönster i färg med ett kors i rött, kan avskiljas från de övriga utrymmena med en duk, för att kunna användas för vissa profana ändamål. 

Föreningen Pello församlingshem

Kyrkobyggnaden ägs och drivs av en separat ideell förening, Föreningen Pello församlingshem. Föreningen får ett årligt ekonomiskt bidrag från Övertorneå församling, men lever annars av frivilliga gåvor och kollekter.

Du som vill stötta och värna om Fredens kyrka får gärna bli medlem i Föreningen Pello församlingshem. Medlemsavgiften för 2018 är 50 kr och kan betalas in på BankGiro 494-4260. För den som vill använda Swish skriver swish-nummer: 123 158 49 45 och anger namn och ”medlemsavgift” i referensen.

Ni som vill hedra någon bortgången vän och släkting har möjlighet att köpa blomsterfonds/minnesadress från oss,  samtidigt ger ni en gåva till Fredens kyrka. Adresser tillhandahålles hos Irene Hämälä, telefon 0927-221 43 eller 070-338 55 67.

Fredens kyrka - kyrkosal
Fredens kyrka - kyrkosal Foto: Kai Metsävainio

Verksamhet i kyrkan

Vi firar gudstjänst i Fredens kyrka ungefär en gång i månaden, en gudstjänst som i regel är tvåspråkig, meänkieli- och svenskspråkig. Förutom gudstjänster och kyrkliga handlingar används lokalerna även till annan församlingsverksamhet. Ett antal gånger per vecka använder byns pensionärsföreningar lokalerna för pensionärsträffar, studiecirklar etcetera.

Grönlundsorgel i Fredens kyrka Foto: Kai Metsävainio

Orgeln

Orgeln, som är en Grönlundsorgel, invigdes den 2 april 1989 och har en manual och pedal med dispositionen.

Manual

Gedakt 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Cymbel 2 chor

Pedal

Subbas 16'
Pedalkoppel

Tro, hopp, kärlek
Tro, hopp, kärlek - Uskoon, toivoon, rakkauteen Foto: Kai Metsävainio