Förtroendevalda

Så styrs Övertorneå Församling

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Därtill kommer uppgifter som att ha ansvar för begravningsverksamheten, anskaffning och underhåll av fastigheter och egendom, samt att anställa och avlöna personal.

För att allt detta skall fungera, finns i församlingen ett antal förtroendevalda som har till ansvar för att allt detta fungerar. I vår församling finns det ett kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd samt ett distriktsråd i vart och ett av församlingsdistrikten.

Barnkonsekvensanalys

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

 

Kyrkorådet

 

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över distriktsrådens verksamhet.