Någon plockar ur en näsduk ur en blå förpackning med info om kyrkans finskspråkiga telefonjour.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Flerspråkig verksamhet

En gång per månad hålls finskspråkig huvudgudstjänst i Övertorneå församling. Ett stort antal dop, vigslar och begravningar genomförs på finska.

Meänkielisiä virsiä cd-levyllä

Finns nu att köpa på Övertorneå församlingsgård! I november 2014 utsläppta cd:n Aurinko nousse, Virsiä meänkielelä; psalmer på meänkieli, 
med Bo Lindberg och Katrin Meriloo.

Meänkielisten virsien äänite ostettavissa Matarengin seurakuntakoilla. Levyn Aurinko noussee oon tehneet Bo Lindberg ja Katrin Meriloo.

Foto: Auli Kohkoinen

Jännä raamattureisu

Bibelns berättelse på både svenska och meänkieli, ett tvåspråkigt bibeläventyr för årskurs fyra och fem.

Jännä Raamattureisu använder sig av en mångfasetterad pedagogisk metod, med stort inslag av drama och interaktion med eleverna. Eleverna i årskurs fyra får under fyra tillfällen ta del av den bibliska historien i Gamla Testamentet, och under årskurs fem fortsätter äventyret med tre tillfällen som handlar om bibelberättelsen i Nya Testamentet. Materialet väcker även nyfikenhet och lust att lära sig vårt minoritetsspråk meänkieli. Många uppskattade äventyr har genomförts och du som arbetar i skolan med dessa elevgrupper får gärna ta kontakt med församlingen för vidare information och bokning av Jännä Raamattureisu. Du kan också läsa mer om Jännä Raamattureisu och bibeläventyret genom länken nedan.

www.bibelaventyret.se 

Foto: Jonas Simu

Att tala meänkieli handlar om attityd

Hur kan kyrkan bidra med att fler barn och ungdomar i Luleå stift hittar till meänkieli? Mycket handlar om attityder till det egna språket.

Stefan Aro, präst i Övertorneå församling, arbetar med att ta fram en samtalsbok om meänkieli och språkets och dopets betydelse för identiteten. Arbetet är en del i Luleå stifts och kyrkokansliets förnyelsearbete för meänkieli i gudstjänsten och vardagen.

Suomenkielinen kuoro Aallot kokoontuu keskiviikkoisin klo 17.30 parittomilla viikoilla Övertorneån seurakuntakodilla, parillisilla viikoilla Hietaniemen kirkkotuvalla.

Finskspråkig kör Aallot samlas udda veckors onsdagar kl 17.30 i församlingsgården i Övertorneå, jämna veckor i Hietaniemi kyrkstuga.