En vit dopklänning med rosa rosett hänger på en metallgrind i kyrkan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop

Dopet är en glädje och fest där vi bekräftar vår del i det större sammanhanget församlingen och den världsvida kyrkan.

Dopet är en gåva av Gud, som Jesus Kristus själv har instiftat, när han säger i Matteus 28:18-20. "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar: döp dem i Faders och Sonens och helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Församlingens uppgift är att erbjuda dopet till alla. Vår strävan är att alla dop skall ske i anslutning till huvudgudstjänsten. Det är önskvärt att dopförrättaren i god tid tar kontakt med hemmet för att klarlägga dopets innebörd och för att komma överens om de praktiska detaljerna i samband med dopakten. Och speciellt viktigt är det då, när det är fråga om familjens första barn. Men det viktigaste är alltid att klarlägga dopet innehållsmässigt.

Genom dopet tas man upp i svenska kyrkan och därmed i den världsvida kristna gemenskapen. Alla nyfödda barn vars föräldrar tillhör Svenska kyrkan inbjuds till dop av sin församling. Även barn till föräldrar som inte tillhör Svenska kyrkan kan döpas. Dopet kan också ske senare i livet, till exempel i samband med konfirmation eller som vuxen. Föräldrar kan meddela att deras barn ska tillhöra Svenska kyrkan utan att det döps. Även som vuxen kan man meddela att man vill tillhöra Svenska kyrkan utan dop.

Dopgudstjänst i Övertorneå församling

Välkommen att fira dopgudstjänst i Övertorneå församling. En av de största och viktigaste händelserna i familjen. För att allt förhoppningsvis ska bli till det bästa lämnar vi här lite information om vad dopgudstjänsten innebär och vad som gäller både form, innehåll och en del praktiskt.

Ordning för dopgudstjänst

Ordningen för dopgudstjänst finns i psalmboken (nästan längst bak). Där kan man läsa vad som ingår och vad det handlar om. Med asterisk (*) anges moment under vilka församlingen står upp. En enkel uppställning kan se ut så här:

 • Psalm
 • Inledningsord och tackbön
 • Evangeliet om Jesus och barnen
 • Befrielsebön
 • Bibelläsning
 • Doptal
 • Psalm
 • Dopbön
 • Trosbekännelse (*)
 • Dophandlingen (*)
 • Välkomnande (och överlämnande av dopljus)
 • Förbön
 • Herrens bön
 • Välsignelsen
 • Psalm
 • Sändningsord

Program

Om ni väljer att göra ett eget program utgör ovanstående punkter grunden för programmet och kan utökas med önskade texter ur psalmbokens ordning för dopgudstjänst. En enkel variant är att bara ange sidnumret i psalmboken för gudstjänstordningen. Det bör kanske påpekas att ett särskilt program inte är nödvändigt. Psalmbokens ordning finns alltid tillgänglig och räcker.

Musiken i dopgudstjänsten

Enligt gudstjänstordningen ingår normalt ingen musik i dopgudstjänsten. Om sång eller musik eventuellt ändå önskas placeras denna in i dopgudstjänsten efter samråd med tjänstgörande musiker och präst och förutsätts då ansluta väl till gudstjänstens innehåll och form (texter och böner).

Vi tillämpar inte CD-musik i gudstjänsten (musik spelad via CD-spelare).

För att boka dop hos oss i Övertorneå Församling tag kontakt med Pastorsexpeditionen.

Välkommen att döpa ditt barn

Läs om barndop i Svenska kyrkan