Begravningsverksamhet

Begravningsverksamhet

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla svenskar. Att kyrkan sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

I Sverige ansvarar Svenska kyrkan för all begravningsverksamhet. Begravningsverksamheten innefattar bland annat lokal för begravningsceremoni, kremering, gravplats och gravsättning.

Begravningsombud

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan har länsstyrelsen utsett ombud,  som ska företräda deras intresse. Begravningsombudet granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.