Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravning

Begravning när någon dör så vill vi alla ta farväl. I Kyrkan gör vi det med en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött i Guds händer.

Begravningsgudstjänst i Övertorneå församling

Välkommen att fira begravningsgudstjänst i Övertorneå församling. En av de viktigaste händelserna i familjen. För att allt förhoppningsvis ska bli till det bästa lämnar vi här lite information om vad begravningsgudstjänsten innebär och vad som gäller både form, innehåll och en del praktiskt.

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordningen för begravningsgudstjänst finns i psalmboken (nästan längst bak). Där kan man läsa vad som ingår och vad det handlar om. Med asterisk (*) anges moment under vilka församlingen står upp. En enkel uppställning kan se ut så här:

 • Inledningsmusik (Orgelmusik)
 • (Eventuell extra instrumentalmusik eller sång)
 • Inledning
 • Psalm
 • Griftetal
 • Bön
 • Överlåtelsen (*)
 • Bibelläsning
 • Psalm
 • Begravningsbön
 • Herrens bön

Avslutning

Avslutning A (Avskedet sker på kyrkogården):

 • Välsignelsen
 • Psalm
 • (Eventuell extra instrumentalmusik eller sång)
 • Avslutningsmusik eller Psalm 297
 • Gravsättning
 • Slutbön
 • Psalm
 • Sändningsord

Avslutning B (Avskedet sker i kyrkan):

 • Psalm
 • Avskedstagande
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Avslutningsmusik eller Psalm 297

Program

Om ni väljer att göra ett eget program utgör ovanstående punkter grunden för programmet och kan utökas med önskade texter ur psalmbokens ordning för begravningsgudstjänst. En enkel variant är att bara ange sidnumret i psalmboken för gudstjänstordningen. Det bör kanske påpekas att ett särskilt program inte är nödvändigt. Psalmbokens ordning finns alltid tillgänglig och räcker.

Musiken i begravningsgudstjänsten:

Vanligtvis inleds och avslutas gudstjänsten med orgelmusik. Alternativt en stunds stilla orgelmusik innan gudstjänsten. Enligt en gammal tradition i vår församling brukar gudstjänsten avslutas med psalm 297, "Härlig är jorden", i stället för orgelmusik.

All musik som finns på CD-skivor och internet är inte med automatik tillgänglig eller möjlig och lämplig för våra kyrkor och deras akustik. Det är möjligt att, i kontakt med berörd kyrkomusiker, prata igenom lämplig repertoar. Om inga särskilda önskemål finns väljer kyrkomusikern ut några passande orgelstycken.

Om sorgehuset eventuellt önskar sång och musik utöver in- och utgångsmusiken, placeras denna enligt ordningen före första och efter sista psalmen. Sorgehuset eller begravningsbyrån ansvarar för solist och ackompanjatör till dessa. Extra sånginslag förutsätts ansluta väl till gudstjänstens innehåll och form (texter och böner).

Vi tillämpar inte CD-musik i gudstjänsten (musik spelad via CD-spelare)

Övrigt

Tid behövs före och efter för alla gudstjänster. Kanske vill någon musiker eller textläsare öva. Musikaliska inslag utöver ingångs- och utgångsmusik bör begränsas. Tänk på att det kan vara svårt att öva samma dag och att lämplig tid för övning bokas via kansliet. Önskemål om mikrofon/er notställ m m lämnas i god tid till tjänstgörande vaktmästare.

För att få hjälp med att boka och planera en begravning kontakta en begravningsbyrå.