Några personer med varsitt pärlarmband lägger sina händer på varandra i gräset.
Foto: Emma Dahlbäck /Ikon

Konfirmation

Livet är spännande och rikt på innehåll. Många gånger även fyllt av frågor som man gärna vill ha svar på. Konfirmandtiden ger dig en unik möjlighet att tillsammans med andra ställa dem, diskutera och samtala.

”Vem är jag och vem vill jag vara? Tror jag, tvivlar jag eller är jag bara nyfiken på den kristna tron?”  Livet är spännande och rikt på innehåll. Många gånger även fyllt av både stora och små frågor som man gärna vill ha svar på.
Under konfirmandtiden får du en unik chans att utforska några av livets många frågor tillsammans med andra. Genom konfirmationen vill kyrkan presentera Bibelns och den kristna trons svar på livet som är ett äventyr som pågår hela tiden. Välkommen med!

Om konfirmation

Livet är spännande och rikt på innehåll. Många gånger även fyllt av frågor som man gärna vill ha svar på. Konfirmandtiden ger dig en unik möjlighet att tillsammans med andra ställa dem, diskutera och samtala.

  • Vad händer när vi dör?
  • Vad är meningen med livet?
  • Finns Gud?
  • Vem är jag?
  • Kommer alla till himlen?
  • Varför finns det onda?
  • Är alla religioner lika bra?
  • Vem är han, Jesus från Nasaret?
     …är frågor som människor i alla tider ställt sig. Som konfirmand är du välkommen med alla dina frågor och tillsammans försöker vi söka svar på dem. Kyrkan vill presentera Bibelns och den kristna trons svar på livet och frågorna och introducera oss i ett fördjupat liv tillsammans med Gud.

Som barn döptes du en gång, därför är det möjligt för dig att ta reda på vad det egentligen innebär att vara döpt. Du får lära dig den kristna trons grunder och inblick i den stora världsvida Kyrkan som Svenska kyrkan är en del av.

Konfirmation betyder bekräftelse och i konfirmationen bekräftas det löfte som Jesus gav oss när vi döptes: "Se, jag är med er alla dagar till tidens slut"

Som konfirmand får du möjlighet i konfirmationen att säga ja till Jesus och förnyas i din tro på honom.

Om du mot all förmodan inte skulle vara döpt så är det ingenting som hindrar att du deltar i konfirmationsläsning och döps för att sedan kunna konfirmeras.

Hur konfirmandtiden är upplagd

Gemensamt för alla är att konfirmationsundervisningen enligt Svenska kyrkans riktlinjer ska bestå av 60 timmar och innehålla minst 4 lägerdygn.

Hur ofta man går i kyrkan

Gemensamt för samtliga konfirmander är att man ska delta i församlingens gudstjänster vid minst 10 tillfällen. Vid introduktionen får konfirmanden en kyrkogångsbok som ifylls i samband med gudstjänstbesöken.