Verksamheter vt 2022

Gudstjänsten är flaggskeppet i vår arsenal av verksamheter. Där vill vi lyfta fram att varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Herren. Men vi vill också attackera fiendemakten med förkunnelsen av Guds ord till tröst, hopp och uppbyggelse av varje människa. Vi sysslar även med annat än gudstjänster för att människor ska utvecklas i sin tro och relation till Herren Jesus.

Barn och ungdom:

Vi har öppen förskola måndag och onsdag 9-12 på församlingshemmet för barn 0-6 år med föräldrar. Ledare är Anita Nilsson. Vi har"kyrkmössen" för barn. Åk 2-3 samlas måndagar 13.40 och åk. 0-1 träffas onsdagar 13.40. Ledare är Anita Nilsson och Annika Nygård som också leder knattekör och barnkör.  God hjälp har dessa av våra ungdomsledare. Sedvanlig konfirmandläsning bedrivs och den sköts av Anders Gustafsson. Vi har även Torsdagsträffen kl 15.10 för ungdomar med Annika Nygård som ledare.

Musik:

I församlingen finns 3 körer; en vuxenkör, en barn och en knattekör. Sen har vi en sång och spelgrupp med deltagare från det kommunala aktivitetscentrat Prisma. Katarina Brandlöv Rönnbäck leder vuxenkören, Annika Nygård barn och knattekör.

Vuxenkören övar kl 1830 på onsdagar och barnkörerna i samband med kyrkmössen.

 

Diakoni:

I församlingen finns en intention att se nöden där den är som störst. Hembesök och besök på äldreboende och sjukstuga görs kontinuerligt av prästerna. Vi försöker ha en personlig relation med våra flyktingar. Inom diakonin försöker vi också komma åt de människor som har hamnat i ensamhet och missbruk. Samtliga anställda har en stor roll i detta. Vi uppvaktar födelsedagsbarn vid 80, 85, 90 och uppåt. Vi har regelbundna soppaluncher på tisdagar varannan vecka i Bränna men också i andra byar.

 

Mission: 

Församlingen deltar i missionsinsamlingar av Svenska kyrkans sedvanliga slag. Utöver det försöker vi bedriva en inre mission genom att på lokalplanet nästla in evangeliet lite här och där. Hur detta går till kan vi icke redogöra för officiellt på en hemsida eftersom vi inte vill att vår taktik skall bli känd för fiendemakten.