It

Som så många andra organisationer så jobbar Överkalix församling hårt med it-frågor. Information och kommunikation är två centrala begrepp som tycks bli allt viktigare i vår värld.

Församlingen prioriterar en dynamisk It-miljö i flera perspektiv och dimensioner som samverkar:

Digitala system; Här är GIP och GPDG centrala begrepp som vi försöker begagna på bästa möjliga sätt. GPDG utgör i kyrkans perspektiv en omsorg om den enskilde individen.

Analoga system; Här är FIN som vi kopierat upp i papperskopior(finns förvisso också som datafil) som anställda, förtroendevalda och församlingsbor kan fördjupa sig i , av grundläggande betydelse. FIN är ett fundament och styrinstrument för GUDM där inte minst BKA ständigt måste aktualiseras. Vid utarbetande av FIN är det av oändligt värde att så många som möjligt är engagerade.