Hänt i församlingen

Här görs nedslag i diverse händelser i församlingen.

Söndagen den 27/3 2022 så mottogs Katarina Brandlöv-Rönnbäck som kyrkoherde i vår församling

  Sommaren 2018 i Överkalix församling!

Systrarna Lind och systrarna Nylund i ett fullsatt kapell i Jockfall

Sommaren är en tid då det grönskar och växer i skog och mark. Men det är också en tid då församlingens verksamhet och gudstjänstliv ser lite annorlunda ut än under det övriga året. Det är för det mesta fler dop och vigslar men också övrigt gudstjänstliv är mer varierat. Nedan en liten resume över sommaren som gått:

6 juni: Nationaldagskonsert med församlingens körer samlade en stor skara församlingsbor. Kyrkoherden hade misslyckats med att anlita någon intressant nationaldagstalare och höll därför själv ett tal där han i brist på kreativitet och fantasi uppmärksammade sitt eget genetiska släktskap med nationen Sveriges nationalikon den folkkäre Gunnar Nordahl.

14 juni: Komminister Katarina Brandlöv Rova medverkade och höll en betraktelse inför sommaren på skolans avslutning i en fullsatt kyrka.

22 juni: Överkalix mycket välbesökta bilträff på midsommaraftonen inleddes med en konsert där kyrkans personal(Brandlöv Rova, Wennström och Nygård) förstärkta med Anders Drugge, Anneli Nilsson, Stefan Harander och Bernt Sehlberg framförde Elvis, Jerry Williams och annan musik. Konserten tycktes mycket uppskattad av åhörarna.

23 juni: Två årliga sommargudstjänster stod på programmet denna dag. Vippabackens kyrka var traditionsenligt fullproppad med besökare och denna kyrka är verkligen en välsignelse för vår församling. Familjen Karlsson som både byggt och förvaltar kyrkan gör en fantastisk insats. Medverkade gjorde Mats Nygård och Jörgen Wennström.

Vid den trivsamma badplatsen i Vallsjärv hölls också en gudstjänst senare på dagen och även denna samlade en traditionsenlig skara som trivdes tillsammans med gott fika.

10 juli: En konsert i Överkalix kyrka med paret Jannert-Telcian, piano och violin, stod på programmet. Visserligen var inte åhörarskaran så stor men de fick njuta av klassisk musik av absolut högsta klass.

13 juli: Kl 12 denna marknadsfredag hölls lunchmusik och ca 100 marknadsbesökare samlades för att lyssna på Anneli Nilsson, Jörgen Wennström, Anders Drugge och Mats Nygård. Kl 18 framförde så Erling Lindskog tillsammans med hustru Else-Maj ett finstämt program "När vår Herre klär sommaren".

14 juli: Lunchmusiken upprepades denna dag och samlade även då en stor skara åhörare. På kvällen kunde man koppla av till en liten meditationsstund till Erling Linskogs smakfulla musik.

15 juli: Till marknadsgudstjänsten så hade kantor Erling Lindskog och Siv Larsson samlat ihop en stor kyrkokör. Den bestod av nuvarande medlemmar men också av tidigare medlemmar från alla de 40 år som kantor Erling har lett kören. Skönsjungande kyrkokörsordförande Siv har också tidvis varit ledare i kören och sångglädjen gick inte att ta miste på. Det blev en mäktig upplevelse i en välfylld kyrka.

26 och 27 juli: Oskar Axerup och Kim Frode framförde välklingande gitarrstycken i Grelsby kapell och i Lansjärvs kyrka. Axerup börjar höra till sommarinventarierna i vår församling då han varje år välsingar vår församling med sin närvaro. Detta år hade han med sig den lika välspelande Kim Frode och konserterna var välbesökta och uppskattade.

28 juli: En mycket trevlig gudstjänst hölls denna eftermiddag hemma på gården hos församlingsbon Kalle Larsson i Kypasjärvi. Håkan Ögren predikade och Mats Nygård spelade och bybor och även tillresta besökare trivdes på den behagliga gården i det vackra vädret.

1 augusti: Vid Kalles Lillträsk i Lansjärv hölls en sånggudstjänst denna afton med tillhörande fika. Mats Nygård spelade och sjöng.

19 augusti: De äldres dag arrangerades i Bränna med gudstjänst och kyrklunch. Håkan Ögren och Jörgen Wennström medverkade.

1 september: En mycket evangelisk sånggudstjänst hölls denna dag i ett överfullt kapell i Jockfall. Katarina Brandlöv Rova höll andakt och Annika Nygård spelade till psalmsång. Systrarna Lind uppvuxna i Jockfall, och systrarna Nylund från Markusvinsa, sjöng och församlingsbor strömmade till från alla håll. Systrarna Linds far Holger var en central gestalt i den laestadianska väckelsen i Överkalix och många fylldes av en både evangelisk och nostalgisk glädje åt att få komma till kapellet och lyssna till hans älskade och välsjungande döttrar. Sången klingar alltid starkt och vackert i Jockfall men kanske extra starkt just denna dag! 

Utöver dessa tillställningar, alla gudsjänster och förrättningar har vi haft andakt varje torsdagskväll i Grelsbyns kapell. Varje torsdag är vi även under sommaren antingen på Brännagården eller Tallviksgården.

 

Överkalix Kyrkokör framförde på långfredagen "Jesu 7 ord på korset" komponerat av Jerker Leijon.

Verket framfördes kl 11 på gudstjänsten i Överkalix kyrka och sedan kl 15 i Töre kyrka i Kalix församling. Körens stämmor klingade både vackert och inlevelsefullt och gjorde verket stor rättvisa. Leijon har verkligen lyckats i sin harmonisering med att få till en känsla av tungt och ödesmättat allvar i de dramatiska partierna men också glädje och hopp i Jesu ord till rövaren om en plats i paradiset.

Förra året framförde kören stycket i Morjärvs kyrka och Överkalix församling samverkar gärna med sina bröder och systrar i Kalix församling i flera sammanhang. Relationen mellan församlingarna känns mycket uppbygglig och gagnas verkligen av sådana här projekt. Kyrkokören bidrar sålunda med långfredagens insats utöver själva sången också med att förstärka en relation mellan församlingarna.

Överkalix kyrkokör framför "Jesu 7 ord på korset" i Töre Kyrka Foto: Per Larsson

Mycket lyckad  och trevlig insamling!

Arne Johansson kan inte må mycket bättre än när han får omfamna sin älskade hustru Britta i en dans efter 53 års äktenskap. Ibland är kärleken så vacker att den nästan gör ont att betrakta!

I Överkalix församling har en insamling för Världens Barn/ Kyrkans fastekampanj arrangerats. Orkestern Leif- Katarinaz spelade med gästartist Bernt Sehlberg som extra krydda och människor samlades och trivdes i stor gemenskap. En imponerande danskunskap syntes. 10 700 kronor kom dessutom in vilket vi här vill tacka alla glada och trevliga besökare för!

En av många glada dansare som stortrivdes var förre kyrkvaktmästaren i Korpilombolo Sven-Erik Nilsson. - "Detta var verkligen trevligt. Som kristen var det utöver dansen en stor glädje och fröjd att lyssna till komministern Brandlöv Rovas förkunnelse om  hur Guds ord påbjuder dans", säger Nilsson med en glädjetår i ögonvrån innan han åter kastar sig ut i dansens virvlar.

Henry och Sari Schwartz i Överkalix församlingshem.

Underbar kyrkomusik!

På söndagskvällen 25 februari fick Överkalix besök av den skönsjungande evangelisten Henry Schwartz med minst lika skönsjungande hustru Sari. Sången och evangeliet var av ett mycket uppfriskande slag. Bland annat fick åhörarna höra om Guds ords löften som faktiskt redan under vår tid här på jorden kan upplevas som fullständigt sanna för ett Guds barn.

- "Detta var en underbar kväll, Henry och Sari har verkligen välsignats av vår Herre med himmelska klanger i sina röster. Fiffigt också av Herren att se till att dom blev ett äkta par" , säger en märkbart rörd kyrkoherde Nygård.  

Lutherfirande i Överkalix

Bengt Pohjanen och Håkan Ögren i Överkalix församlingshem.

Lutherfirande i Överkalix.
I Överkalix kulminerade firandet av Luthers 500-årsjubileum den 31 oktober. På årsdagen av tesernas uppspikande hölls två stycken föredrag med tillhörande fika och gemenskap. Vid lunchtid belyste komministern Håkan Ögren teserna, dess innebörd och bakgrund. God soppa serverades och bidrog till en god stämning i församlingshemmet. På kvällen kom författaren och prästen Bengt Pohjanen och reflekterade kring begreppet sanning och hur man kan relatera det till olika föreställningar om Luther.
Ögren kan beskrivas som en traditionell Lutheran medan Pohjanens ortodoxa tro är väl känd. Stor lärdom och en mycket uppbygglig vilja att berätta förenar dock de båda. Pohjanen har en bakgrund som präst i Svenska kyrkan och har verkat många år som en uppskattad präst i Överkalix. Han belyste ett 70-tal då det fanns flera EFS-föreningar och en stor skara Laestadianer inom församlingen. Man kan ana att både Pohjanen, Ögren och församlingsborna trivdes gott med tanken på väckelse. En förutsättning för en väckelse torde vara att det finns människor som vill berätta och törs uttrycka sig utan att luta sig mot politiskt korrekta plattityder. En sådan människa var Luther och föredragshållarna ger också uttryck för en sådan vilja och mod.

Julvandring i adventstid!

Från vänster övre raden; Tomas Johansson, Lasse Juto, Håkan Ögren, Katarina Barndlöv Rova, Jörgen Wennström, Mats Nygård. Nedre raden; Sigrid Nilsson, Inga Andersson, Åsa Bergström, Ingrid Axelsson. På bilden saknas Britta Johansson och Rolf Nilsson-Sköld som också förtjänstfullt medverkade.

 

I Överkalix har julvandringar i kyrkan arrangerats. Inte mindre än 9 stycken välbesökta vandringar genomfördes. Anställda och ideella medarbetare fungerade som skådespelare. Vandrare var främst barn från dagis och de lägre årskurserna men också andra församlingsbor.

Samtliga deltagare syntes stortrivas!