Trygghetscirkeln

Nyhet! För dig som är förälder.

Vad är Trygghetscirkeln?
Trygghetscirkeln är en pedagogisk modell som använder sig av anknytningsteorin som grund och dess syfte är att få en djupare förståelse för hur du tolkar ditt barns behov av tröst, trygghet, stöd och utforskande. Hur kan vi förstå våra barns behov, som de uttrycker genom sitt beteende? Den förförståelsen är själva grunden till en trygg anknytning. Det handlar inte om att vara en perfekt förälder som aldrig gör fel utan om att vara en tillräckligt bra förälder som tillgodoser barnets behov på ett sätt som gör barnet tryggt.

Kursens upplägg
Vi träffas i grupp och reflekterar och delar erfarenheter med varandra utifrån vårt egna föräldraskap kopplat till Trygghetscirkeln.

6 tillfällen, ca 1,5-2 timmar, varannan vecka.
Antal platser 10.
Tid: Tisdagar 17:00-19:30.
kl. 17-17:30 finns möjlighet att fika tillsammans.
Start 22 mars.
Plats: Hammarbygården, Gästrike-Hammarby
Kursen är kostnadsfri.

Anmälan och/eller frågor
Cecilia Arlewigh:
073-066 70 42
cecilia.arlewigh@svenskakyrkan.se

Sofia Wester Eriksson:
072-506 78 37
sofia.westereriksson@svenskakyrkan.se

Sista anmälningsdag 15 mars.

Om du gått Trygghetscirkeln förut kan du gå igen.

Trygghetscirkeln på fler platser
Familjecentralen, Sandvikens kommun har också Trygghetscirkeln. Tid bokas via tel. 026 24 21 78. Eller läs mer på: https://sandviken.se/omsorgstod/stodtillbarnungdomochfamilj/stodverksamheter/sandvikensfamiljecentral/familjestod.4.21e0965015673099be41aaef.html