Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Storviks familjecentral

Ovansjö- Järbo pastorat är en del av Familjecentralen i Storvik.

Ovansjö- Järbo pastorat är en del av Familjecentralen i Storvik

I Storvik på Tingsgatan 8 finns Familjecentralen som är en mötesplats för barnfamiljer. Grundtanken är ambitionen att ge fler barn en god start i livet och här erbjuds en bred kompetens som i samverkan vill bidra till en positiv utveckling för barnfamiljer och blivande föräldrar. Därför finns flera verksamheter och tjänster samlade genom olika yrkeskategorier, som allmän mödra-/barnhälsovård, öppen förskola, förebyggande individ-/familjeomsorg samt diakon och församlingsassistenter från Ovansjö-Järbo pastorat.

Varje måndag finns församlingsassistent Kicki och diakon Susanne med i mötet med barnfamiljerna och i den pedagogiska verksamheten på öppna förskolan. Diakonen erbjuder samtalsstöd till föräldrar direkt på plats eller via tidsbokning. Från församlingarna deltar även musikterapeut Lisen som erbjuder barnrytmik.

Höstens verksamhet startas utomhus

För att minska risken för smittspridning i samband med Coronapandemin så kommer öppna förskolans verksamhet att startas upp utomhus från och med tisdag 18/8.

Aktuell vecka kommer på instagram @familjecentralenstorvik

  • Måndag kl. 9-15.30
  • Tisdag kl. 9-15.00
  • Torsdag kl. 9-12.00

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer följs och planeringen kan komma att ändras. Aktiviteter och grupper inomhus avvaktar vi med tills det kommer nya beslut från Region Gävleborg.

Länk till familjecentralens hemsida

 

Kontaktpersoner 

Kristina Wikblom

Kristina Wikblom

Ovansjö-Järbo pastorat

Assistent i barn- och ungdomsarbete

Susanne Karlsson

Susanne Karlsson

Ovansjö-Järbo pastorat

Diakon - chef för diakoni, barn- & ungdomsverksamhet

Liselott Hessler

Liselott Hessler

Ovansjö-Järbo pastorat

Musikterapeut