En grupp människor vandrar längs en stig genom skogen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pilgrimsvandring

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig?

Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är helt enkelt den plats där du anser dig ha kommit fram, där din vandring slutar.

Herre, visa mig Din väg, och gör mig villig att vandra den.

Pilgrimens bön: Den heliga Birgitta

Intresset för att pilgrimsvandra är stort i Sverige. Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Du ger dig av från det hemvanda, både vad gäller inre och yttre identitet, och låter det okända öppna sig framför dina fötter. Du får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

Pilgrimsvandringar 

 

Vandring i Kungsgården 11 juni 10.00-15.00  
Vi använder boken Hållbar vandring med Frälsarkransen. Samling utanför Birgittagården. Medtag matsäck. Ingen anmälan. Kontakt: Anette 072-506 78 28

Pilgrimsvandring Familj i Stensätra 13 juni
Vi träffas 17.00 på baksidan av Stensätrakyrkan och går en pilgrimsvandring på ca 2,5 km vid Skogsvallen. Medtag fika för ett stopp och något att grilla när vi kommer tillbaka. Ingen anmälan. Kontakt: Anette 072-506 78 28

Pilgrimsvandring i Kungsberget och Kungsfors naturreservat 13 juni
Vi samlas kl. 9.00 i Kungsbergs bönhus för en vandring genom Kungsberget och Kungsfors naturreservat, en sträcka på cirka 12 km. Medtag egen matsäck och dryck, kläder efter väder samt sittunderlag kan behövas.
Anmälan/information: diakon Susanne 072-506 78 30. Välkommen!

Pilgrimsvandring Familj i Järbo 14 juni
Vi träffas 17.00 vid Grillkåtan i Järbo och går en pilgrimsvandring på ca 2,5 km vid Västerhällarna. Medtag fika för ett stopp och något att grilla när vi kommer tillbaka. Ingen anmälan. Kontakt: Anette 072-506 78 28

Kortare pilgrimsvandring 22 juni Storvik
Tema Hållbar vandring med Frälsarkransen ”Kärlekspärlorna”. Lättare terräng. Medtag matsäck för ett stopp.  Kl. 10.00-12.00, Samling utanför Storviks kyrka. Ingen anmälan. 
Kontakt: Bente 072-506 78 42

Kortare pilgrimsvandring 27 juni Jäderfors 
Tema Hållbar vandring med Frälsarkransen ”Kärlekspärlorna”. Lättare terräng. Medtag matsäck för ett stopp.  Kl. 10.00-12.00  Samling vid nedfarten till lekplatsen på Backavägen. Ingen anmälan. Kontakt: Anette 072-506 78 28

Kortare pilgrimsvandring 4 juli Hammarby 
Tema Hållbar vandring med Frälsarkransen ”Kärlekspärlorna”. Lättare terräng. Medtag matsäck för ett stopp. Kl. 10.00-12.00 Samling vid Hammarby kapell. Ingen anmälan. Kontakt: Anette 072-506 78 28. 

Pilgrimsvandring i Kungsberget och Kungsfors naturreservat 11 juli
Vi samlas kl. 9.00 i Kungsbergs bönhus för en vandring genom Kungsberget och Kungsfors naturreservat, en sträcka på cirka 12 km. Medtag egen matsäck och dryck, kläder efter väder samt sittunderlag kan behövas. 
Anmälan/information: diakon Susanne 072-506 78 30. Välkommen!

Kortare pilgrimsvandring 4 augusti Kungsgården 
Tema Hållbar vandring med Frälsarkransen ”Kärlekspärlorna”. Lättare terräng. Medtag matsäck för ett stopp. Kl. 10.00-12.00. Samling utanför Ovansjö kyrka. Ingen anmälan. Kontakt: Bente 072-506 78 42.

Kortare pilgrimsvandring 11 augusti Åshammar 
Tema Hållbar vandring med Frälsarkransen ”Kärlekspärlorna”. Lättare terräng. Medtag matsäck för ett stopp. Kl. 10.00-12.00. Samling vid lekplatsen centrum. Ingen anmälan. Kontakt: Anette 072-506 78 28

Pilgrimsvandring i Kungsberget och Kungsfors naturreservat 15 aug
Vi samlas kl. 9.00 i Kungsbergs bönhus för en vandring genom Kungsberget och Kungsfors naturreservat, en sträcka på cirka 12 km. Medtag egen matsäck och dryck, kläder efter väder samt sittunderlag kan behövas. 
Anmälan/information: Susanne, diakon 072-506 78 30. Välkommen!

Kortare pilgrimsvandring 17 augusti Stensätra 
Tema Hållbar vandring med Frälsarkransen ”Kärlekspärlorna”. Lättare terräng. Medtag matsäck för ett stopp. Kl. 10.00-12.00. Samling på parkeringen Stensätrakyrkans baksida. Ingen anmälan. Kontakt: Anette 072-506 78 28

 • Susanne Karlsson

  Susanne Karlsson

  Ovansjö-Järbo pastorat

  Diakon - chef för diakoni, barn- & ungdomsverksamhet

  Mer om Susanne Karlsson

  Ny e-post från 2022.03.01. Susanne.Karlsson4@svenskakyrkan.se