Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pilgrimsvandringar

Vi tar nu ett litet uppehåll och återkommer under vårterminen 2020.

Pilgrim– en inre och yttre resa

Kommande Pilgrimsvarndrignar

 

Vi tar nu ett litet uppehåll och återkommer under vårterminen 2020.

Pilgrimsnätverk - Gästrikland

Församlingarna i Gästrikland har ett gemensamt
pilgrimsnätverk där även Ovansjö Järbo pastorat är med. Vi ordnar gemensamma vandringar och föreläsningar några gånger per år.
Vill du ha information om våra pilgrimsvandringar och föreläsningar och vill få utskick via mail?
Skicka din mailadress till vår pilgrimskontakt:
Bente Calundann-Petersen, tel. 072-506 78 42
bente.calundann-petersen@svenskakyrkan.se