Foto: Linda Mickelsson/IKON

Diakoni – kyrkans omsorg

Nyhet Publicerad

Diakoni är omsorg om medmänniskan och skapelsen – organiserad medkänsla brukar det också kallas. I våra församlingar i Ovansjö och Järbo arbetar all personal med en diakonal dimension i sina uppdrag att möta församlingsborna – diakoni är alla döptas uppdrag. Här finns också två vigda diakoner med ett särskilt uppdrag att inspirera, utbilda och leda verksamhet där omsorg står i fokus. Verksamheterna finns spridda i många av våra mötesplatser i kyrkan men även ute i det fria och i samverkan med andra i vårt område. Exempel på sociala aktiviteter är pilgrimsvandringar, soppluncher, grupper för gemenskap kring hantverk och promenader, retreater och meditationer, utställningar, caféträffar, utdelning av
julblommor och så volontärarbete av olika slag.

I Ovansjö- Järbo pastorat arbetar många ideellt engagerade medarbetare. En av våra volontärer heter Inger och hon leder arbetet med ACT (Svenska kyrkans internationella arbete) för att höja medvetenheten om det världsvida uppdraget och för att samla in pengar till medmänniskor i nöd världen över. Är du nyfiken på ACT eller på andra ideella uppdrag? Här finns alltid rum för fler krafter: alla människor har kunskaper, erfarenheter och intressen som är betydelsefulla – tillsammans i Svenska kyrkan kan vi hitta både plats och möjlighet för dig som vill dela med dig av din tid vid ett eller flera tillfällen och kanske prova att leda en verksamhet på frivillig bas. Du är välkommen att ta kontakt med volontärsamordnare Anna-Karin om du vill veta mer.

Inom den diakonala verksamheten finns olika former för stöd. En är Blomsterfonden dit man som privatperson kan vända sig för ekonomiskt stöd i utsatta livssituationer – i behov är man välkommen att ta kontakt med våra diakoner för en ansökan. Andra former av stöd kan vara sorgegrupper, föräldrautbildningen Trygghetscirkeln, promenadsamtal som Walk&Talk, enskilda samtal eller själavård med präst eller diakon, daglig närvaro och bön på sociala medier och våra Livsstegengrupper - ett arbete som vi bygger upp i bägge församlingarna och som vi är särskilt glada för. Livsstegen är en metod som har sina rötter i tidlös andlig visdom och som bygger på Anonyma Alkoholisters metod med 12 steg. Prästen och författaren Olle Carlsson har utvecklat de 12 stegen till en metod kallad Livsstegen som kan användas av vem som helst i livets alla olika utmaningar. Livsstegen är ett självhjälpsprogram för den som vill komma vidare i sitt liv: du kanske vill komma tillrätta med ett problem - något som ligger mellan dig och livet, du kanske vill fördjupa sin livsvandring och växa som vuxen? Det är vår förhoppning att allas egna Livsstegenvandring med Guds nåd, ska bära frukt i allt liv, all gemenskap och i alla verksamheter genom att lära och leva ett förhållningssätt som har hjälpt och väglett så många människor till större sinnesro och närvaro i sina liv.

”Livsstegen, min trygghet, ärlighet, accepterade och kärlek.” - Citat från en deltagare i Livsstegen

Under det senaste året har Ovansjö-Järbo pastorat erbjudit personal och församlingsbor möjligheten att bekanta sig med metoden. Nu är vi flera anställda som kan föra de 12 stegens tankar och förhållningssätt vidare. Det kommer som tidigare varit Söndagsro i Järbo kyrka, med vandring en söndag i månaden, nu att utvecklas vidare till Söndagsro med avslappningsmeditation och stillhet, kl. 10 10.30 - och därefter kl. 11.00–12.30, kommer vi att ha Öppet Livsstegenmöte, för alla som gått en Livsstegengrupp eller har erfarenhet av andra 12 stegsprogram – här förbinder man sig alltså inte till att komma varje gång. Öppet Livsstegenmöte har löpande delningsrundor om ett steg varje Söndagsrosöndag. Varmt välkommen att vara med – för mer information välkommen att kontakta diakon Carolina