Meny

Augusticafé vid Stensätrakyrkan

Tre härliga kvällar med musikprogram, gäster och andakt utanför Stensätrakyrkan (vid regn är vi i kyrkan). Kl. 18.00-19.00. Drop-in fika (medtag egen fika). Musiken börjar kl.19.00. 13 AUG ”ÄNGAR AV GULD” - 20 AUG "FRÅN LUOSSA TILL KLARA" -  27 AUG ”TORGUNN SJUNGER EGNA OCH ANDRAS VISOR”

Augusticafé i Stensätrakyrkan

Tre härliga kvällar med musikprogram, gäster och andakt utanför Stensätrakyrkan (vid regn är vi i kyrkan). Kl. 18.00-19.00. Drop-in fika (medtag egen fika). Musiken börjar kl.19.00

13 AUG ”Ängar av Guld”

Mia Wängelin, sång
Tomas Eriksson, saxofon
Linda Hansson, piano


20 AUG "Från Luossa till Klara"

Ove Jansson, sång och gitarr
Lennart Hökpers, berättare

 27 AUG ”Torgunn sjunger egna och andras visor”

Torgunn Jansson, sång och gitarr

 

Med reservation för ändringar och tillägg