EFS missionsförening

EFS missionsförening bedriver tillsammans med de anställda all verksamhet i Stensätrakyrkan.
Vi har grupper för alla åldrar t.ex:

  • Barngrupper
  • Ungdomsgrupp
  • Vuxenkör
  • Alphagrupper
     

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst/mässa en söndag i månaden och har veckomässa varannan onsdag kl 18.00.
Ofta medverkar någon av våra barn/ungdomsgrupper eller kör.

Vi tycker att närheten mellan beslut och handling är viktig och att alla känner sig delaktiga.

Vi behöver bli fler stödjande medlemmar i EFS-föreningen. Här finns en uppgift för alla.
 

Intresserad?

att få veta mer om EFS

att få mer information om medlemskap i EFS missionsförening.

att hjälpa till med någon av alla uppgifter som finns i kyrkan t.ex.
- vara Gudstjänstvärd
- hjälpa till vid soppluncher
- dela ut våra informationsblad
- hjälpa till vid serveringar

att få veta mer om vår verksamhet

Kontakta oss:

Präst: Mikael Wistrand, tel 026 - 21 91 26 (telesvar) eller 026 - 21 40 00
Ordförande: Eva Wistrand tel 026-21 40 00

Varmt välkomna!

Här kan du läsa mera om EFS