Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

EFS missionsförening

EFS missionsförening bedriver tillsammans med de anställda all verksamhet i Stensätrakyrkan.
Vi har grupper för alla åldrar t.ex:

  • Barngrupper
  • Ungdomsgrupp
  • Vuxenkör
  • Alphagrupper
     

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst/mässa en söndag i månaden och har veckomässa varannan onsdag kl 18.00.
Ofta medverkar någon av våra barn/ungdomsgrupper eller kör.

Vi tycker att närheten mellan beslut och handling är viktig och att alla känner sig delaktiga.

Vi behöver bli fler stödjande medlemmar i EFS-föreningen. Här finns en uppgift för alla.
 

Intresserad?

att få veta mer om EFS

att få mer information om medlemskap i EFS missionsförening.

att hjälpa till med någon av alla uppgifter som finns i kyrkan t.ex.
- vara Gudstjänstvärd
- hjälpa till vid soppluncher
- dela ut våra informationsblad
- hjälpa till vid serveringar

att få veta mer om vår verksamhet

Kontakta oss:

Präst: Mikael Wistrand, tel 026 - 21 91 26 (telesvar) eller 026 - 21 40 00
Ordförande: Eva Wistrand tel 026-21 40 00

Varmt välkomna!

Här kan du läsa mera om EFS