Vetekornet (Församlingsblad)

Senaste numret av Vetekornet! Nr 3, 2020 - Advent och jul!

Församlingsbladet Vetekornet kommer ut tre (!) gånger per år och delas ut till alla hushåll i Ovansjö-Järbo pastorat. De tre nummrerna skiljer sig åt,  
#1. Påsknummer - Påskens alla gudstjänster och information om påsken. Kommer samma vecka som Palmsöndagen.


#2. Verksamhetsnummer - Nummer med alla våra fina verksamheter som startar igen efter sommaren. Kommer i slutet av augusti. 


#3. Advent och Jul - Julens alla gudstjänster och information om julen. Kommer i slutet av november.

Bor du någon annanstans och vill ha pappersutgåvan skickad till dig är du välkommen att skicka ett e-post till ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se med din adress så ser vi till att skicka tidningen till dig när den kommer.

 

Artiklar ut Vetekornet!