Alpha

PAUSAT TILLS VIDARE! 

Pausat tills vidare! 

Vill du utforska och samtala om livet? Vill du veta mera om kristen tro? Alpha är för dig som börjat fundera över livet och har har frågor som du vill dela med andra. Alla frågor är tillåtna.
Vi söker tillsammans svaren på våra frågor om livets mening och mål.
Fika och gemenskap! Vi träffas ojämna veckor i samband med veckomässorna i Stensätrakyrkan.
Välkommen!

Har du frågor om det här?
Kontaktperson: Mikael Wistrand
Telefon: 072-506 78 40 
Här finns mera information om Alpha