Musik

Musikgudstjänster

Coronapandemien tvingar fram stora uppoffringar och omställningar. I dagarna har det kommit nya riktlinjer för hur Svenska kyrkans körverksamhet skall startas upp efter sommaren. Svenska kyrkans musikråd har fastställt riktlinjer för hur körerna, i samklang med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, på bästa sätt skall kunna leva upp till de förhållanden som råder. Rekommendationerna kommer i nuläget att gälla fram till den 31 december 2020.

En mycket viktig åtgärd är att säkerställa samtliga körsångares trygghet och säkerhet. Detta gör att vi med stor sorg måste låta pastoratets körverksamhet vila under hela höstterminen. När det gäller övrig musikverksamhet, så är nuläget så pass ovisst, att inget i skrivande stund kan utlovas eller befästas förrän efter överstånden sommar. Därför kommer vi att följa upp vår information om kyrkomusiken och återkomma med mer detaljerad information vid månadsskiftet augusti/september. Man kan även få uppdaterad information på vår Facebooksida https://www.facebook.com/ostravikbolandet

Martin Riessen, Kyrkomusiker