KYRKOVAL 2021

Många hade valt att förtidsrösta i Östra Vikbolandets pastorat, men ändå flöt en jämn ström av människor till röstningsställena under valdagen. Pastoratet består av två valdistrikt; Östra Husby och Jonsberg. Det gick att rösta i Gyllingegården i Östra Husby och i Hemgåren i Jonsberg, men även i Östra Ny, Rönö och Arkösund, men i dessa röstningslokaler var det ett kortare öppethållande. Att det gick att rösta ”nära” bostaden på dessa ställen var uppskattat. Tillsammans har de två valdistrikten 2141 röstberättigade. 375 personer, ca 17.52 procent valde att rösta och dessa röster är räknade. Det kan ytterligare tillkomma förtidsröster från övriga delar av landet som är kyrkotillhöriga i pastoratet och de räknas under de närmaste veckorna av stiftskansliet i Linköping. Dessa röster kan komma att påverka det slutliga valdeltagandet. Den preliminära röstningsfrekvensen i Östra Vikbolandet är något högre jämfört med näraliggande pastorat, även om det var en nedgång med med några procentenheter jämfört med valet 2017.

Kyrkovalet innehåller val till tre nivåer. Till kyrkofullmäktige lokalt, till stiftsfullmäktige och till Kyrkomötet som är den nationella nivån. De flesta röstande har avgivit sina röster till alla tre nivåerna, men det är även möjligt att rösta både till enbart en eller till två nivåer. Till kyrkofullmäktige röstade 100 procent på den samlingslista som ställts samman av pastoratet. Den innehåller inga nomineringsgrupper. Till stiftsfullmäktige fanns det 10 nomineringsgrupper som fått röster i procent av antalet röster (378).

Det preliminära resultatet visar följande (%):
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 13.0
Borgerligt alternativ 6.6
Centerpartiet 16.4
Fria liberaler i Svenska kyrkan FISK 1.3
FRIMODIG KYRKA 15.1
Kristdemokrater i svenska kyrkan 2.6
Miljöpartiet i Svenska kyrkan De gröna 1.6
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan POSK 31.7
Sverigedemokraterna 7.4
Vänstern i Svenska kyrkan 3.2

Till kyrkomötet fanns 11 nomineringsgrupper som fått röster i procent av antalet röster (375)
Det preliminära resultatet visar följande (%):
Alternativ för Sverige 2.1
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 11.7
Borgerligt alternativ 5.3
Centerpartiet 17.0
Fria liberaler i Svenska kyrkan FISK 1.8
FRIMODIG KYRKA 14.6
Kristdemokrater i svenska kyrkan 2.1
Miljöpartiet i Svenska kyrkan De gröna 1.8
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan POSK 31.2
Sverigedemokraterna 8.2
Vänstern i Svenska kyrkan 2.9

Det kan konstateras att Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) fått flest röstandelar, följd av Centern och FRIMODIG KYRKA i Östra Vikbolandets pastorat.
Det är glädjande att många yngre valt att rösta i kyrkovalet. Ofta kom hela familjer och barn var med bakom valskärmarna och några fick hjälpa till att lägga valkuvertet i rätt fack. Den yngste väljaren i Östra Husby som kom i full fotbollsträningsmundering och han var född 19 augusti 2005.

19 valfunktionärer har gått utbildning gjorde ett mycket gott jobb före, under och efter att röstningen avslutades kl 20.00, när rösträkning vidtog. Lokalerna var väl pandemianpassade.