Till hösten är det dags för kyrkoval igen

KYRKOVAL - VADÅ?

År 2000 skildes Svenska Kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år – i år söndagen den 19 september.

I kyrkovalet röstar väljarna, d.v.s. alla kyrkans medlemmar som är över 16 år, om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Svenska kyrkan är alltså demokratisk uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. Som medlem röstar du på tre olika nivåer:

Kyrkomötet – gul valsedel Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och samlas i Uppsala. De beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan. Som invald i kyrkomötet kan man sitta med i olika utskott, som t.ex. gudstjänstutskottet.

Stiftsfullmäktige – rosa valsedel Stiftsfullmäktige styr i vart och ett av kyrkans tretton regionala stift. Östra Ryds församling tillhör Linköpings stift. Stiftets grundläggande uppgift är att med biskopen som ledare främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet.

Kyrkofullmäktige – vit valsedel Kyrkofullmäktige styr den lokala församlingens arbete och beslutar om budgeten. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som tillsammans med kyrkoherden leder församlingens arbete, vars grundläggande uppgift är mission, diakoni, undervisning och gudstjänstfirande.

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Såväl politiska partier som partipolitiskt obundna grupper såsom POSK och Frimodig kyrka ställer upp i valet. Många församlingar har lokala listor där man kan rösta via namnval.

Klicka här för att läsa mera och se filmen om hur det hela går till.

Din röst är viktig – också i kyrkovalet!

 

Här är plats och tid för att rösta i årets val

FÖRTIDSRÖSTNING PÅ FÖRSAMLNGENS EXPEDITION, VÄSTRA HUSBY

Månd 6/9 kl. 15.00-17.00

Tisd 7/9 kl. 15.00-17.00

Onsd 8/9 kl. 17.00-20.00

Torsd 9/9 kl. 15.00-17.00

Fred 10/9 kl. 15.00-17.00

Lörd 11/9 kl. 10.00-12.00

Månd 13/9 kl. 15.00-17.00

Tisd 14/9 kl. 15.00-17.00

Onsd 15/9 kl. 17.00-20.00

Tors 16/9 kl. 15.00-17.00

Fred 17/9 kl. 15.00-17.00

Lörd 18/9 kl. 10.00-12.00

VALDAGEN Sönd 19/9 kl.12.00-16.00 och 18.00-20.00