Dopklänningar

När en människa döps sluts han eller hon in i en stor världsvid gemenskap som sträcker sig genom tid och rum. I kyrkorummet finns historiens vingslag, där har fötter vandrat fram till dopfunten i tusentals år, händer rört vid dopfuntens kanter böner stigit upp mot taket. Kanske vill man ännu mer bli en del av denna historia genom att döpas i någon av församlingens fina dopklänningar.

Kom gärna förbi på församlingsexpeditionen och titta på dopklänningarna innan ni bestämmer er. De kostar ingenting att låna, hör av er via mejl eller telefon så bokar vi klänningarna för ert dop. 

Kontakta oss

Telefon 011-706 13

E-post: ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen 
Församlingshemmet Västra Husby
605 96 Norrköping