Biskopsvisitation våren 2022

Under våren 2022 kommer biskop Martin Modéus till vår församling för en visitation. (med reservation för hur pandemiläget ser ut då)

Se kungörelsen här