Foto: Pixabay

Seniordamerna

Välkommen till seniordamerna

Seniordamerna Harbo Birgittagården.
Vi träffas tisdagar jämna veckor kl. 10.00–12.00.
Kom förbi och fika (till självkostnadspris),
prata och umgås en stund.