Foto: Pixabay

Stora kyrkans Studentkör

Välkommen att söka till denna studentkör om du studerar på gymnasiet, universitet eller är ung vuxen och vill befinna dig i detta sammanhang och gemenskap.

Stora kyrkans studentkör är en kör som rör sig i båda riktningarna, det profana och det sakrala, men där grundfundamentet för sången är i det sakrala, kyrkomusikens tradition, utveckling och betydelse genom tiderna och nu. Därtill en förståelse för teori och rytmik, att möta sången och musiken med hjälp av hela kroppen som instrument.

Kören är öppen för intag via ett kort samtal med körledaren Ingrid Löfgren, kyrkomusiker i Svenska kyrkan Östersund. 

Kören medverkar i en till två gudstjänster per termin samt i andra musikaliska sammanhang under ett läsår.

Repetitioner: Onsdagar 16:30-18:30 (vi bjuder på fika i pausen)
Terminsstart: 7 september
Repetitionsplats: Gamla kyrkan
Körledare: Ingrid Löfgren

För mer information och anmälan, kontakta:

 • Ingrid Löfgren

  Ingrid Löfgren

  Svenska kyrkan Östersund

  Kyrkomusiker, Stora kyrkan

  Mer om Ingrid Löfgren

  Ingrid Löfgren är kantor, musikpedagog och körledare i Östersunds församling. Utbildad på Ingesunds musikhögskola (Grundskola och gymnasielärare i musik) och Mellansel folkhögskola (kantor).