Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Stora kyrkans Mariakör

Mariakören är en damkör som sjunger från enstämmighet till flerstämmighet, med täta klanger och med ett röstideal från fyllighet till nasala huvudklanger. En damkör kan beskrivas lite sfärisk i sitt uttryck och sound men kan också ändras till att bli spetsig och spänstig i tempo och rytmik, kort sagt en intressant rörelse mellan olika uttryck, sångsätt och genres som utvecklar stämsång, gruppdynamik, musikalisk lyhördhet och individuell självständighet.

Damkören är öppen för intag. Man bör vara van att sjunga och jobba självständigt med instudering av noter. Närvaro vid repetitioner är viktigt för körens gemensamma musikskapande och utveckling, körsång är ett ”teamwork”

Damkören är en del av Stora Kyrkans gudstjänstfirande med psalmsång, liturgisk sång och andra körstycken, detta fördelat över ett antal tillfällen under ett kalenderår. Utöver det är kören också en del av olika musikaliska produktioner och konserter i församlingen.

Repetitioner: Torsdagar 18:00–20:15 
Terminsstart: 8 september
Repetitionsplats: Församlingsgården Stora kyrkan
Körledare: Ingrid Löfgren

För mer information och anmälan, kontakta:

 • Ingrid Löfgren

  Ingrid Löfgren

  Svenska kyrkan Östersund

  Kyrkomusiker, Stora kyrkan

  Mer om Ingrid Löfgren

  Ingrid Löfgren är kantor, musikpedagog och körledare i Östersunds församling. Utbildad på Ingesunds musikhögskola (Grundskola och gymnasielärare i musik) och Mellansel folkhögskola (kantor).