Meny

Samtalsgrupper

Livet är till för att levas i gemenskap och i gemenskap kan vi få hjälp att möta och brottas med brännande frågor i våra Liv.

Väggrepp – en plats för andligt sökande och växande

Torsdagar kl 18:30-21:00 i Marielundskyrkan. 
Kontaktperson: Mia Jaederfeldt
063-19 50 62, mia.jaederfeldt@svenskakyrkan.se

Söker du en andlig gemenskap eller en möjlighet att vid enstaka tillfällen få lite väggrepp, lite andlig näring? Väggrepp är en gemenskap som, i alla de utmaningar vi möter, försöker nna vägar för att behålla tron, få inspiration från andra och hålla samtalet kring trosfrågorna levande.

Väggrepp är en del av Korsveirörelsen (korsvei.se/no) som finns i hela Skandinavien, och som jobbar för att sammanföra tankar kring tro, miljö, kamp för rättfärdighet, i en och samma gemenskap.

Kvällen inleds med en meditativ mässa. Därefter kar vi och samtalar kring olika ämnen. Kvällen avslutas med bön.

Vårens tema: ”Vart är vi på väg?” – vi fördjupar oss i vad som ger oss just Väggrepp, på trons väg! Vi kommer bland annat att samtala kring ämnen i boken, ”Efter Kristus – Att följa Jesus med hjälp av Didaché”, av Tobias Hadin och Kristoffer Lignell. 

 

Mia Jaederfeldt

Mia Jaederfeldt

Svenska kyrkan Östersund

Präst, Marielundskyrkan

Öppna samtal inför söndagens gudstjänst

Onsdagar, jämna veckor med start 22 augusti.
Lugnviks kyrka 18:30-19:30

Bibeltolkning och kaffe

Onsdagar i jämna veckor med start 19 september.
Stora kyrkan 18.30-20.00
Öppna kvällar med samtal utifrån Bibelns böcker.
Ledare: Christer Gladh, 070-359 92 71

Dop och konfirmation för vuxna 

Har du en längtan efter att bli döpt eller konfirmeras? Det finns olika sätt att bli döpt eller konfirmerad i vuxen ålder. Ett sätt är att ha enskilda samtal med en präst, ett annat sätt är att ingå i en grupp. För dig som vill ingå i en grupp, finns det möjlighet att delta i Väggrepps träffar och komplettera dem med några enskilda samtal med en präst för att sedan döpas eller konfirmeras. För mer information, kontakta Hanna Brande, tel 063-195060, hanna.brande@svenskakyrkan.se