Meny

Rum för bön

Det finns lika många sätt att be som det finns människor, eftersom bön är varje enskild människas personliga samtal med Gud.

I våra liv finns det mycket som stör det samtalet. Därför behövs ibland särskilda rum för bön. Det kan också vara en hjälp att be tillsammans med andra och för någon är det en öppning att be genom att använda färg och form eller med hela kroppen genom t ex dans.  

Meditativ trädgård vid Marielundskyrkan

Längtar Du efter en stunds stillhet och eftertanke i Din vardag? Välkommen till den meditativa trädgården vid Marielundskyrkan! I trädgården finns sju meditationsplatser, som har sin utgångspunkt i sju olika verb. Tanken bakom verben och meditationsplatserna är att vara till hjälp för att hitta rytm, riktning och resesällskap i livet. I anslutning till trädgården finns en låda där Du kan ta ett meditations­häfte för att ytterligare fördjupa Dig på en eller flera av meditations- platserna. Trädgården är till för Dig! Unna Dig att stanna upp och ta emot det som kommer! Vill du vara med i trädgårdsgruppen och hjälpa till att sköta om trädgården eller vill du veta mer om den? Kontakta Torun Jacobsson 0730-569779, torunjacobsson@hotmail.com Trädgården är ansluten till den internationella rörelsen The Quiet Garden Movement. www.quietgarden.org