Stadsbild över Östersund

Övergångsboendet Fager

Tusentals ungdomar i Sverige blev hemlösa under 2018 som ett resultat av ny lagstiftning där de hamnade utanför ordinarie stödsystem. För att främja integration och förebygga de risker som hemlöshet bär med sig, driver därför Svenska kyrkan i Östersund ett övergångsboende.

Inom ramen för ett ”Idéburet offentligt partnerskap” som upprättades i oktober 2018 med Östersunds kommun, erbjuder församlingen 30 boendeplatser i korridor samt Attefallshus. Ungdomarna som erbjuds stödet är 18-20 år och kom till Sverige som minderåriga under 2015. Merparten har blivit beviljade uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen och behöver då själva hitta bostad – de har ingen rätt att få boende varken genom Migrationsverket eller kommunerna. Dagens pressade bostadsmarknad i Sverige gör det till ett näst intill omöjligt uppdrag för många av dessa unga – så också i Östersund.

Med Svenska kyrkans värdegrund är det naturligt för Östersunds församling att ställa upp i en svår situation

Margareta Winberg, Kyrkorådets ordförande

I Östersund bor uppskattningsvis ett 60-tal ungdomar som delar denna situation. De har ingen familj i Sverige, bristande nätverk och behöver förlita sig på eldsjälar för att få det stöd de behöver kopplat till bostad, studier, hälsa och myndighetskontakter. De har lever med ovisshet inför framtiden och har så gjort under många år. Tillsammans med kommunen och andra idéburna organisationer i Östersund, vill vi i Östersunds församling skapa bättre förutsättningar för dessa unga.

Länkar på webben

Information från Östersunds kommun >

Hemlöse Najib fick tak över huvudet, reportage från SVT 21/2>
Svår väntan på besked, reportage från SVT 21/2>
Gymnasielagen: Över 5 000 har fått bifall, reportage från SVT>
Unga riskerar att hamna på gatan, reportage från SVT>

Sabina Esp

Sabina Esp

Svenska kyrkan Östersund

Projektledare