Foto: Anders Gustafsson

Nattvandring för en tryggare stad

- Det som driver mig är kärleken till staden, att jag månar om de unga människorna som driver runt och inte har en fast tillhörighet säger Anna Gredander. Nattvandrarna är frivilliga vuxna som vill göra en insats för en tryggare stad.

Nils-Ivar Odenberg, som är van nattvandrare har just haft kontakt med polisens regioncentral i Umeå och berättat att de ska göra ett kvällspass i nattens Östersund. Det är en rutinåtgärd som alltid görs och där samverkan är ett nyckelord. Nils-Ivar har en passion och känner för ungdomar.
- När det så pass kallt ute är det viktigt att vi är ute och visar att det finns nyktra vuxna ute, säger Nils-Ivar med ett varmt hjärta.

- Det händer något när vi går samman för ett större syfte

Skapa en tryggare stad
Med i det nattvandrande gänget är också Anna Gredander, diakon i Svenska kyrkan, med inriktning mot ungdomar. Hon menar att nattvandringen är viktigt för att skapa en tryggare stad. Att göra sig synlig, och att tillsammans vara ute och gå.
- Det händer något när vi går samman för ett större syfte, menar Anna. Detta går helt i linje med mitt uppdrag att vara synlig och finnas till hands för samtal om det behövs.

Foto: Anders Gustafsson

Många ungdomar söker trygghet och tillhörighet
Det finns många ungdomar som är sökande och längtar efter en tillhörighet, efter en gemenskap. Då blir det lätt att man samlas på stan och hittar den gemenskapen bland fler som är sökande, de kan vara att man har det otryggt hemma på kvällarna eller att man inte är aktiv i en idrottsförening eller annat och då blir stan ett tillhåll.
- Det är tufft att vara ung idag, mycket ohälsa. Sociala media som man inte blir fri, även när man kommer hem. Det säger Cecilia Lund som också är ute och vandrar i natten.
Hon menar att de som inte är ute, ser inte vilket stort problem det är i samhället.
- Vi har många hemlösa i Östersund, ungdomar som hänger på fel ställe. Som riskerar att hamna i ett utanförskap längre fram, säger Cecilia med eftertryck och sorg.

Kärleken till ungdomarna driver dem ut i natten

Jackorna signalerar trygghet
Cecilia är ofta ute och går, får många samtal med ungdomarna och vet vad hon pratar om.
Nattvandrarna går vidare i natten i sina orange jackor, signalen är tydlig: trygghet och att någon faktiskt bryr sig.

Text/bild: Anders Gustafsson

Foto: Anders Gustafsson

Nattvandring

Nattvandrings webbsida ->

Stiftelsen nattvandring.nu bildades av E.ON och Skandia och lanserades 8 april 2008.

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet.

Målet är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. 

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter, årsavgifter, kostnader för kläder med mera.