Sorg
Foto: Ikon

Någon att prata med

Ibland kan allt kännas skit. Något oväntat kan ha hänt. Något blev inte som det skulle eller som du ville. Det finns många tillfällen då det kan vara skönt att få prata med någon.

Du kan prata med en präst eller diakon. Präster har absolut tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan vad ni har pratat om. Diakoner har tystnadsplikt, men också skyldighet att anmäla om du eller någon annan far illa i hemmet eller skolan. 

Du kan också prata med någon annan som jobbar i kyrkan t.ex. pedagoger, musiker, och barnledare. Alla som är anställda i kyrkan har tystnadsplikt, men även anmälningsplikt om det framkommer att någon under 18 år inte har det bra. Det är viktigt att få prata om sådant som inte känns bra, så vänd dig till oss genom att besöka en kyrka eller ringa till oss om du vill prata.

Nätvandrarchatten

Nätvandrarchatten är till för dig som är 12-25 år. Du är välkommen att prata om det som känns svårt och jobbigt för dig, eller bara småprata med en trygg vuxen. De som chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan. Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.

Kontakta oss om du behöver stöd:

Präst

Präster

Prata med oss om allt mellan himmel och jord. Vi är utbildade lyssnare och vana att prata om livets ljusa och mörka stunder. Du kan också boka ett enskilt samtal med någon av oss.

Diakoni

Diakoner och diakoniassistenter

Som diakoner finns vi mitt i församlingen och har ansvar för kyrkans sociala arbete. Söker du efter en plats i tillvaron, har det svårt och vill ha någon att prata med? Ring oss!

Pedagoger

Pedagoger och barnledare

Har du som förälder frågor om vår barn- och ungdomsverksamhet? Eller vill du som ungdom ha en medmänniska att prata med? Kontakta oss!