Meny

Någon att prata med

Ibland kan allt kännas skit. Något oväntat kan ha hänt. Något blev inte som det skulle eller som du ville. Det finns många tillfällen då det kan vara skönt att få prata med någon.

Du kan prata med en präst eller diakon. Präster har absolut tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan vad ni har pratat om. Diakoner har skyldighet att anmäla om någon far illa i hemmet eller skolan. 

Du kan också prata med någon annan som jobbar i kyrkan. Det kan till exempel vara en pedagog eller barnledare. Om du far illa hemma eller i skolan har de en skyldighet att anmäla det. 

Antingen kan du besöka en kyrka eller ringa till oss om du vill prata.