Sorg
Foto: Ikon

Någon att prata med

Ibland kan allt kännas skit. Något oväntat kan ha hänt. Något blev inte som det skulle eller som du ville. Det finns många tillfällen då det kan vara skönt att få prata med någon.

Du kan prata med en präst eller diakon. Präster har absolut tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan vad ni har pratat om. Diakoner har tystnadsplikt, men också skyldighet att anmäla om du eller någon annan far illa i hemmet eller skolan. 

Du kan också prata med någon annan som jobbar i kyrkan t.ex. pedagoger, musiker, och barnledare. Alla som är anställda i kyrkan har tystnadsplikt, men även anmälningsplikt om det framkommer att någon under 18 år inte har det bra. Det är viktigt att få prata om sådant som inte känns bra, så vänd dig till oss genom att besöka en kyrka eller ringa till oss om du vill prata.

Sofia Strinnholm

Sofia Strinnholm

Svenska kyrkan Östersund

Präst, Ungdomspräst, Stora kyrkan

Christer Gladh

Christer Gladh

Svenska kyrkan Östersund

Präst, Häktespräst, Gymnasiepräst, Stora kyrkan

Karolinn Strandberg

Karolinn Strandberg

Svenska kyrkan Östersund

Präst, Universitetspräst, Stora kyrkan