Musikliv

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år. Hos oss erbjuds musik både i körer, i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang i egen och andras regi. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där du kan uttrycka och tolka dina andliga och existentiella frågor.