Krematoriet

Information om krematoriet. Hur hämtar man ut en urna?

Hämta ut urna  

Om urnan ska hämtas för gravsättning på annan ort görs en beställning på krematoriet senast fyra dagar innan. Hämtning av urna sker efter överenskommelse med personal. Legitimation ska kunna visas upp. Beställning av gravsättning ska vara klart på kyrkogårdsförvaltningen där gravsättning ska ske.  

Vid spridning ska Länsstyrelsens beslut visas upp vid hämtning och det ska vara giltigt.  

Urna
Urna i besöksrummet vid Hoppets kapell Foto: Anders Gustafsson

Personal på krematoriet nås på  063-19 50 31.

Ingen urnnedsättning under vintern

Under vinterhalvåret gravsätts av praktiska skäl inga urnor på våra begravningsplatser. Då förvaras de i ett speciellt urnrum på krematoriet.

Besöksrum för urnor

Där finns också ett besöksrum för de anhöriga som vill sitta en stund med urnan. Ring för information.

 

Beöksrum för urnor
Besöksrum för urnor Foto: Anders Gustafsson

Har du frågor? Kontakta oss: